hrcak mascot   Srce   HID

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva,Vol. 29 No. 22
Datum izdavanja: prosinca 1999.

Objavljen na Hrčku: 10. 5. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Impresum (str.1-2) hrvatskipdf 45 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Ostalo
 
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 90 KB
Uredništvo Etnološka tribina
Kazalo
 
Osvrt na današnje stanje etnobaštine Like (str.7-9) hrvatskipdf 140 KB
Contemporary State of Traditional Heritage in Lika (str.9-9) engleskipdf 140 KB
Tatjana Kolak
Izlaganje sa skupa
 
Svi lički lončari (str.11-23) hrvatskipdf 714 KB
All Potters of Lika (str.23-23) engleskipdf 714 KB
Mirjana Randić
Izlaganje sa skupa
 
Ličani doseljeni na vinkovačko područje (str.25-35) hrvatskipdf 623 KB
Colonists from Lika to the Area of Vinkovci (str.35-35) engleskipdf 623 KB
Ljubica Gligorević
Izlaganje sa skupa
 
Tragovi bunjevačkih elemenata u svadbenim običajima Like i Primorja: svatovska čast kuma (str.37-46) hrvatskipdf 568 KB
Traces of the Elements of Bunjevci-Croats in Wedding Customs of Lika and Primorje. Wedding Honour of the Best Man (str.46-46) engleskipdf 568 KB
Milana Černelić
Izvorni znanstveni članak
 
Osobitosti pojedinih običaja pri sklapanju braka u Lici (str.47-52) hrvatskipdf 340 KB
Characteristics of Some Wedding Customs in Lika (str.52-52) engleskipdf 340 KB
Milana Černelić
Izvorni znanstveni članak
 
Seoski sastanci mladih (prela) (str.53-69) hrvatskipdf 768 KB
Village Meetings of the Youth (Prela) (str.69-69) engleskipdf 768 KB
Marija Friščić
Izvorni znanstveni članak
 
Izviđanje prilika u obitelji i u kući budućeg bračnog druga (str.71-83) hrvatskipdf 648 KB
Investigation of the Circumstances in the House and Family of the Future Spouse (str.83-83) engleskipdf 648 KB
Jela Duvnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Miraz (str.85-105) hrvatskipdf 1 MB
Dowry (str.105-105) engleskipdf 1 MB
Snježana Klopotan
Izvorni znanstveni članak
 
Pavenka - djevojačka večer i pletenje svadbenog vijenca (str.107-131) hrvatskipdf 1 MB
Pavenka - Girls Farewell Evening and Weaving the Wedding Wreath (str.131-131) engleskipdf 1 MB
Nevena Škrbić
Izvorni znanstveni članak
 
Svatovski časnici (str.133-152) hrvatskipdf 1 MB
Wedding Honour Members (str.152-152) engleskipdf 1 MB
Ines Lasić
Izvorni znanstveni članak
 
Svadbeni barjak (str.152-161) hrvatskipdf 440 KB
Wedding Flag (str.161-161) engleskipdf 440 KB
Ana-Marija Bekavac
Izvorni znanstveni članak
 
Nevjenčani brak (str.163-187) hrvatskipdf 1 MB
Common-Law Marriage (str.187-187) engleskipdf 1 MB
Magdalena Mijaković
Izvorni znanstveni članak
 
Popis arhiviranih emisija Redakcije narodne glazbe i običaja HTV etnografskog / folklornog sadržaja snimljenih na području Like u razdoblju 1969. do 1998. (str.189-194) hrvatskipdf 241 KB
Aleksej Gotthardi-Pavlovsky
Ostalo
 
Dobro mjesto za krizu etnologije. Neki aspekti razvoja hrvatske etnologije u okrilju zagrebačkog Instituta za etnologiju i folkloristiku (str.195-218) hrvatskipdf 1 MB
Good Place for the Crisis of Ethnology. Some Aspects of the Development of Croatian Ethnology under the Aegis of the Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb (str.218-218) engleskipdf 1 MB
Ines Prica
Izvorni znanstveni članak
 
Samostalnost i / ili podređenost: ambivalencija društvenog položaja žena na Zlarinu (str.219-229) hrvatskipdf 610 KB
Independence and / or Subjugation: the Ambivalence of the Social Position of Women on the Island of Zlarin (str.229-229) engleskipdf 610 KB
Aleksandra Muraj
Izvorni znanstveni članak
 
A mi smo kak su stari rekli...Mladi u seljačkim obiteljima Prigorja i Hrvatskog zagorja između dva svjetska rata (str.231-246) hrvatskipdf 978 KB
And We Are Doing as the Elders Used to Say...The Youth in Peasant Families of Prigorje and Hrvatsko Zagorje between the Two World Wars (str.246-246) engleskipdf 978 KB
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Kultura srca, kultura uma. Radićevo shvaćanje i definicije kulture (str.247-253) hrvatskipdf 357 KB
Culture of the Heart, Culture of the Mind. Radić's Concept and Definitions of Culture (str.253-253) engleskipdf 357 KB
Jelka Vince-Pallua
Prethodno priopćenje
 
Politički simboli u svakidašnjici. Polisistemski pristup istraživanju (str.255-267) hrvatskipdf 755 KB
Political Symbols in the Everyday Life. Poli-Systemic Approach to Research (str.267-267) engleskipdf 755 KB
Maoz Azaryahu
Izvorni znanstveni članak
 
Crtež u znanosti (str.269-273) hrvatskipdf 176 KB
Reana Senjković, Miljenko Lapaine
Recenzija, Prikaz slučaja
 
In memoriam Mr. Marija (Mili) Išgum (str.275-275) hrvatskipdf 63 KB
Jasna Andrić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 24.114 *