hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 37 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2005.

Objavljen na Hrčku: 11. 1. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.5-8) hrvatskipdf 114 KB
Ostalo  
Uvodna riječ (str.9-9) hrvatskipdf 100 KB
Borislav Grgin
Uvodnik
 
Igor Karaman (str.11-14) hrvatskipdf 107 KB
Božena Vranješ-Šoljan
Životopis
 
Integrativni čimbenici u mitraičkoj religiji (str.17-21) hrvatskipdf 135 KB
The Integrative Factors in the Mithraic Cult (Summary) (str.21-21)  
Petar Selem
Izvorni znanstveni članak
 
Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog carstva protiv Ostrogota 535. - 555. godine (str.23-34) hrvatskipdf 182 KB
How did the Byzantines use Adriatic Sea in their War against the Ostrogoths AD 535-555? (Summary) (str.34-34)  
Ivo Goldstein
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanju najstarijeg spomena vlaškoga imena u hrvatskoj historiografiji (str.35-46) hrvatskipdf 194 KB
Contribution à l’étude de la première attestation ud nom ‘Valaque’ dans l’historiographie Croate (str.45-46)  
Ivan Botica
Izvorni znanstveni članak
 
Multidisciplinarno proučavanje trgovine kao dijela ekonomske povijesti srednjega vijeka u Dalmaciji (str.47-53) hrvatskipdf 156 KB
Recherche multidisciplinaire sur l’économie médiévale de la Dalmatie (Résumé) (str.53-53)  
Sabine Florence Fabijanec
Pregledni rad
 
Mediteranska trgovačka republika Dubrovnik pred izazovom oceana (str.55-62) hrvatskipdf 152 KB
Dubrovnik - A Mediterranean Trade Republic Facing the Challenges of the Oceans (Summary) (str.62-62)  
Ivica Prlender
Izvorni znanstveni članak
 
Bilanca (rimanence) u glavnoj računovodnoj knjizi Ivana i Lukrecije Detrico (1520-1533) (str.63-88) hrvatskipdf 242 KB
Le bilan (rimamnze) du livre principal de compte de Jean et Lucrèce Detnco (1520-1533) (Résumé) (str.87-88)  
Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak
 
"Kuhinjska sela" - Koprivničko vlastelinstvo pod upravom krajiških kapetana (str.89-100) hrvatskipdf 176 KB
The So Called "Kilchcn Villages" -T he Koprivnica Feudal Possession Under the Administration of the Military Border Captains (Summary) (str.100-100)  
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Lika i Krbava od Velikog rata za oslobođenje do inkorporacije u Karlovacki generalat (1683-1712) (str.101-110) hrvatskipdf 160 KB
The Countics of Lika and Krbava from the Great Vienna War till Their Incorporation in the Karlovac Generalate (1683-1712) (str.110-110)  
Izvorni znanstveni članak  
Tri stoljeća Požeške gimnazije (str.111-124) hrvatskipdf 180 KB
Three Centuries of Gymnasium in Pozega (Summary) (str.123-124)  
Hrvoje Potrebica
Izvorni znanstveni članak
 
Emancipacija Židova u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji u 19. stoljeću (str.125-143) hrvatskipdf 227 KB
Emancipation of Jews in the 19th Century Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia (str.143-143)  
Ljiljana Dobrovšak
Izvorni znanstveni članak
 
Zakonsko reguliranje položaja romskog stanovnišva na područčju banske Hrvatske 1873-1918. (str.145-162) hrvatskipdf 219 KB
The Legal Regulation of the Roma Population Status on the Territory of Banal Croatia 1873-1918 (str.162-162)  
Danijel Vojak
Izvorni znanstveni članak
 
Profiliranje i pozicioniranje skupine oko "Hrvatstva" na sceni banske Hrvatske (str.163-212) hrvatskipdf 368 KB
Positioning of the Political Group Around the Newspaper "Hrvatstvo" on the Croatian Political Scene (Summary) (str.211-212)  
Mario Strecha
Izvorni znanstveni članak
 
T. G. Masaryk i nova Europa nakon Prvoga svjetskog rata (str.213-321) hrvatskipdf 210 KB
T. G. Masaryk and New Europe after the World War I (Summary) (str.321-321)  
Božena Vranješ-Šoljan
Izvorni znanstveni članak
 
"Plug" - novine za zaštitu seljačkih interesa (str.233-253) hrvatskipdf 229 KB
Plug - A Newspaper For the Protection of Peasants’ Interests (Summary) (str.253-253)  
Hrvoje Volner
Prethodno priopćenje
 
Put za Donji Lapac. Ili kako je Banska Vlast postupala sa spekulantima u Banovini Hrvatskoj (str.255-282) hrvatskipdf 262 KB
The Way to Donji Lapac, or How the Authorities Treated Profiteers in Banovina Hrvatska (Summary) (str.282-282)  
Ivica Šute
Izvorni znanstveni članak
 
The Muraköz — Megyimurje Newspaper as a Bulletin of the Hungarian Occupational Authorities in Medjimurje (1941-1943) (Summary) (str.310-310)  
List Muraköz - Megyimurje kao organ mađarske okupacijske vlasti u Međimurju (1941-1943) (str.383-310) hrvatskipdf 271 KB
Goran Hutinec
Izvorni znanstveni članak
 
Diplomatski odnosi Nezavisne Države Hrvatske i Japana (str.311-323) hrvatskipdf 176 KB
Diplomatic Relations Between the Independent State of Croatia and Japan (Summary) (str.323-323)  
Željka Križe
Izvorni znanstveni članak
 
"Akcija Crveni Bok" (str.325-342) hrvatskipdf 213 KB
The So Called "Action Crkveni Bok" (Summary) (str.342-342)  
Filip Škiljan
Izvorni znanstveni članak
 
Saveznici u tisku NDH 1943 - 1945. (str.343-360) hrvatskipdf 208 KB
The Allies As Portrayed By the Press of the Independent State of Croatia (Summary) (str.360-360)  
Alan Labus
Izvorni znanstveni članak
 
O povijesnim školskim atlasima u Hrvatskoj (str.361-375) hrvatskipdf 193 KB
Historical Atlases in Croatian Schools (Summary) (str.375-375)  
Mira Kolar
Stručni rad
 
Razmatranja o posttranzicijskoj etapi razvoja stanovništva (str.377-388) hrvatskipdf 174 KB
Considerations about the Post-Transitory Phase of Population Development (Summary) (str.388-388)  
Alica Wertheimer-Baletić
Izvorni znanstveni članak
 
Tri oporuke barbanskih plemića (16. i 17. stoljeće) (str.391-398) hrvatskipdf 152 KB
The Testaments of Nobles from the Town of Barban in Istria (16th and 17th Centuries) (Summary) (str.398-398)  
Slaven Bertoša
Ostalo
 
Lionel Casson, Travel in the Ancient VVorld, drugo izmijenjeno i prošireno izdanje, The John Hopkins University Press, Baltimore i London 1994, 392 str. (str.401-402) hrvatskipdf 114 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Charles Freeman, Egypt, Greece and Rome - Civilizations of the Ancient Mediterranean, Oxford Univesity Press, Oxford 1996. (str.402-404) hrvatskipdf 120 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
David Frankfurter, Religion in Roman Egypt - Assimilation and resistance, Princeton University Press, New Jersey 1998, 316 str. (str.404-405) hrvatskipdf 113 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Anali 42, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 2000, 371 str. (str.406-407) hrvatskipdf 123 KB
Nikola Anušić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prilozi 29, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2000, 478 str. (str.408-410) hrvatskipdf 121 KB
Dejan Zadro
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miko Tripalo, Hrvatsko proljeće, urednici: Vlaho Bogišić, Vesna Pusić, Slaven Ravlić, treće dopunjeno izdanje, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 2001. (str.411-412) hrvatskipdf 114 KB
Domagoj Štefančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Günther Hölbl, A history of the Ptolemaic Empire, Routledge, London & New York, 2001, 380 str. (str.412-415) hrvatskipdf 125 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ksenofont, Grčka povijest, Matica hrvatska, Zagreb 2001, 311 str.; Lukijan, Djela, Matica hrvatska, Zagreb 2002, 487 str.; Marko Tulije Ciceron, O govorniku, Matica hrvatska, Zagreb 2002, 331 str. (str.415-417) hrvatskipdf 121 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
The Witchraft Reader, edited by Darren Oldridge, Routledge, London and New York 2002, XIII + 448 sir. (str.418-421) hrvatskipdf 127 KB
Željka Križe
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Anić, Njemačka vojska u Hrvatskoj 1941. - 1945., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2002. (str.421-425) hrvatskipdf 131 KB
Goran Hutinec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
J. M. Roberts, Povijest Europe, AGM, Zagreb, 2002, 710 str. (str.425-429) hrvatskipdf 132 KB
Željka Križe
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Publije Flavije Renat, Sažetak vojne vještine, Golden marketing, Zagreb 2002, 239 str. (str.429-431) hrvatskipdf 121 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Igor Uranić, Stari Egipat - povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, Školska knjiga d.d., Zagreb 2002, 284 str. (str.432-434) hrvatskipdf 352 KB
Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kamena noć - Smrt i sjećanje u Rusiji dvadesetoga stoljeća. Catherine Merridale, Night of Stone, Death and Memory in Twentieth-Century Russia, London 2002. (str.435-440) hrvatskipdf 136 KB
Mirjana Gross
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Borislav Grgin, Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Ibis grafika, Zagreb 2002, 285 str. (str.440-442) hrvatskipdf 119 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Karen Jolly - Catherina Raudvere - Edward Peters, Witchcraft and Magic in Europe. The Middle Ages, Volume 3, The Athlone Press, London 2002, XIV + 280 str. (str.442-446) hrvatskipdf 140 KB
Željka Križe
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Medunarodna znanstvena konferencija, Povijesna istrazivanja, studij povijesti i informatizacija, Zagreb, od 10. do 12. prosinca 2002. (str.447-448) hrvatskipdf 113 KB
Hrvoje Gračanin, Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Harm Von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter: Studien zur Informationsübermittlung im burgundischen Staat unter Karl dem Kühnen, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildem 2003, 557 str. (str.448-453) hrvatskipdf 137 KB
Miroslav Barun
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodna znanstvena konferencija, .hist 2003. Geschichte und neue Medien / History and new Media, Berlin od 9. do 11. travnja 2003. (str.453-455) hrvatskipdf 120 KB
Hrvoje Gračanin, Mladen Tomorad
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Josip Žgaljić, Pet stoljeća hrvatske nafte, Glosa, Rijeka 2003, 174 str. (str.455-458) hrvatskipdf 126 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Friedrich Lotter, Völkerverschiebungen im Ostalpen-Mitteldonau-Raum zwischen Antike und Mittelalter (375-600), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2003, 282 str. (str.458-463) hrvatskipdf 144 KB
Hrvoje Gračanin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Davor Dukić, Sultanova djeca: predodžbo Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Thema, Zadar 2004, 275 str. (str.463-466) hrvatskipdf 125 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Srećko M. Džaja, Politička realnost jugoslavenstva (1918.-1991.), Svjetlo riječi, Sarajevo - Zagreb 2004, 367 str. (str.466-468) hrvatskipdf 119 KB
Goran Hutinec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Drago Roksandić, Etnos, konfesija, tolerancija, SKD "Prosvjeta", Zagreb 2004, str. 480. (str.468-470) hrvatskipdf 119 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest, Zagreb 2004, 524 str. (str.470-472) hrvatskipdf 121 KB
Ivan Botica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 50.295 *