hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 2007.

Objavljen na Hrčku: 22. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
AKTUALNI PROBLEMI HRVATSKOG GOSPODARSKOG KAZNENOG PRAVA (str.371-434) hrvatskipdf 344 KB
Petar Novoselec
Izvorni znanstveni članak
 
GOSPODARSKI KRIMINALITET - KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA (str.435-493) hrvatskipdf 526 KB
Irma Kovčo Vukadin
Izvorni znanstveni članak
 
KAZNENA DJELA ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI IZ ČL. 337. I ZLOUPORABE OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU IZ ČL. 292. KZ-A: KAZNENOPRAVNI DOMETI JEDNE ZAKONODAVNE NEDOSLJEDNOSTI (str.495-574) hrvatskipdf 569 KB
Marijan Svedrović
Pregledni rad
 
PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU (str.575-589) hrvatskipdf 161 KB
Igor Bojanić, Zvonko Kuharić
Stručni rad
 
UTAJA POREZA U REPUBLICI HRVATSKOJ I MJERE ZA NJEZINO SPRJEČAVANJE (str.591-617) hrvatskipdf 263 KB
Jure Šimović, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori
Izvorni znanstveni članak
 
PRANJE NOVCA (POJAM, KARAKTERISTIKE, PRAVNA REGULATIVA I PRAKTIČNI PROBLEMI) (str.619-642) hrvatskipdf 227 KB
Sanja Katušić-Jergović
Stručni rad
 
STEČAJNA KAZNENA DJELA (str.643-671) hrvatskipdf 232 KB
Damir Majstorović
Pregledni rad
 
KAZNENOPRAVNO ODUZIMANJE NEZAKONITO STEČENE IMOVINSKE KORISTI (str.673-694) hrvatskipdf 193 KB
Elizabeta Ivičević Karas
Izvorni znanstveni članak
 
POLICIJSKI IZVIDI KAZNENIH DJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA (str.695-738) hrvatskipdf 297 KB
Ante Orlović, Matko Pajčić
Pregledni rad
 
FINANCIJSKE ISTRAGE I PROGON POČINITELJA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA (str.739-783) hrvatskipdf 349 KB
Dragan Novosel
Pregledni rad
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA OTKRIVANJA, PRIJAVLJIVANJA I PROCESUIRANJA UTAJA POREZA - DRŽAVNOODVJETNIČKI ASPEKT (str.785-800) hrvatskipdf 166 KB
Darko Klier
Stručni rad
 
ULOGA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA (str.801-806) hrvatskipdf 171 KB
Damir Bolta
Stručni rad
 
MEĐUNARODNA SURADNJA I PRAVNA POMOĆ U PREDMETIMA PRANJA NOVCA, ULOGA I ZADACI DRŽAVNOG ODVJETNIKA (str.807-819) hrvatskipdf 162 KB
Dubravko Palijaš
Stručni rad
 
GOSPODARSKI PREKRŠAJI (str.821-860) hrvatskipdf 289 KB
Karmen Novak Hrgović
Pregledni rad
 
SUDSKA KONTROLA U POSTUPCIMA ZA CARINSKE I POREZNE PREKRŠAJE (str.861-880) hrvatskipdf 170 KB
Mihovil Klapšić
Stručni rad
 
PRIVREMENE MJERE ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI (upravni i prekršajnopravni aspekti) (str.881-906) hrvatskipdf 222 KB
Jasna Momirović, Milan Stipić
Stručni rad
 
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (str.907-919) hrvatskipdf 159 KB
Ljiljana Percel
Stručni rad
 
KONVENCIJA O ZAŠTITI FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKIH ZAJEDNICA - NASTANAK, SADRŽAJ I IMPLEMENTACIJA - (str.921-966) hrvatskipdf 293 KB
Zlata Đurđević
Izvorni znanstveni članak
 
ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA – PRAVA ŽIGA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU I PRAKSI (str.969-998) hrvatskipdf 338 KB
Marijan Šuperina, Tanja Kolar-Gregorić, Leo Cvitanović
Pregledni rad
 
OKRIVLJENIKOVO PRAVO DA ISPITUJE SVJEDOKE OPTUŽBE U STADIJU ISTRAGE KAO VAŽAN ASPEKT NAČELA JEDNAKOSTI ORUŽJA STRANAKA U KAZNENOM POSTUPKU (U POVODU PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KOVAČ PROTIV HRVATSKE) (str.999-1018) hrvatskipdf 212 KB
Elizabeta Ivičević Karas
Pregledni rad
 
EUROPSKI SUD PRAVDE I LEGITIMITET EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA (str.1021-1028) hrvatskipdf 146 KB
Zlata Đurđević
Pregledni rad
 
SUDSKA PRAKSA (str.1031-1036) hrvatskipdf 138 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Posjeta: 49.762 *