hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.2 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 1994.

Objavljen na Hrčku: 19.12.2012.
Sadržaj Puni tekst
DJETETOV POJAM O SEBI I ISPOLJAVANJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU (str.97-107) hrvatskipdf 8 MB
Dejana Tasić
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS IZMEĐU OSOBINA LIČNOSTI I TRENUTAČNOG EMOCIONALNOG STANJA (str.109-117) hrvatskipdf 6 MB
Smiljka Horga, Mirko Drenovac
Izvorni znanstveni članak
 
RELACIJE IZMEĐU MODALITETA PONAŠANJA UČENIKA OSMOG RAZREDA I KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI (str.119-126) hrvatskipdf 5 MB
Irena Cajner
Izvorni znanstveni članak
 
STRUKTURA ODGOJNIH STILOVA RODITELJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI (str.127-143) hrvatskipdf 12 MB
Nivex Koller-Trbović
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE U PROCJENJIVANJU SOCIOEMOCIONALNOG STATUSA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI OD STRANE RODITELJA I ODGAJATELJA KAO PRILOG PROBLEMU PREVENCIJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI (str.145-161) hrvatskipdf 14 MB
Anny Brusić
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST STRUKTURE I SOCIJALNO EKONOMSKOG STATUSA OBITELJI MALODOBNIH DELINKVENATA S PRIMJENOM INTERVENCIJA INSTITUCIJA SOCIJALNE SKRBI PRIJE SMJEŠTAVANJA MALODOBNIKA U INSTITUCIONALNI TRETMAN (str.163-173) hrvatskipdf 9 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović
Izvorni znanstveni članak
 
PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA JEDNE SKUPINE OSUĐENIH OVISNIKA O DROGAMA (str.175-188) hrvatskipdf 11 MB
Goran Rački
Stručni rad
 
 
ULOGA POLICIJE U PREVENCIJI DELINKVENTNOG PONAŠANJA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.189-193) hrvatskipdf 4 MB
Danko Bakić
Stručni rad
 
THE ROLE OF POLICE IN PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR OF CHILDREN IN CROATIA (str.195-198) engleskipdf 4 MB
Danko Bakić
Stručni rad
 
NEKI PODACI O RAZVOJU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE (str.199-205) hrvatskipdf 6 MB
SOME DATA ABOUT OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL PUPILS (str.207-213) engleskipdf 5 MB
Milko Mejovšek
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 5.614 *