hrcak mascot   Srce   HID

Ljetopis socijalnog rada, Vol. 19 No. 2, 2012.


Datum izdavanja: siječanj 2013.

Objavljen na Hrčku: 22. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
ULOGA SUVREMENIH KONCEPATA SOCIJALNOG RADA U SUOČAVANJU S NAUČENOM BESPOMOĆNOŠĆU KOD DJECE S PROBLEMIMA U UČENJU (str.191-213)  
THE ROLE OF CONTEMPORARY SOCIAL WORK CONCEPTS IN DEALING WITH LEARNED HELPLESSNESS OF CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES (str.191-213) engleskipdf 152 KB
Nina Mešl, Tadeja Kodele, Gabi Čačinovič Vogrinčič
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE DETERMINANTE VRŠNJAČKOG NASILJA U ADOLESCENCIJI (str.215-240) hrvatskipdf 183 KB
SOME DETERMINANTS OF PEER VIOLENCE IN ADOLESCENCE (str.215-240)  
Lucija Vejmelka
Pregledni rad
 
RODNA OSJETLJIVOST PRILIKOM PROCJENE RIZIKA I POTREBA TE PROGRAMIRANJA INTERVENCIJA ZA DJEVOJKE S PROBLEMIMA U PONAŠANJU (str.241-274) hrvatskipdf 219 KB
GENDER SENSITIVITY IN RISK AND NEEDS ASSESSMENT AND INTERVENTION PROGRAMMING FOR GIRLS WITH BEHAVIOR PROBLEMS (str.241-274)  
Ivana Jeđud Borić
Pregledni rad
 
PERCEPCIJA STRATEGIJA SUOČAVANJA UNUTAR OBITELJI KOD ADOLESCENATA (str.275-296)  
ADOLESCENTS' PERCEPTION OF COPING STRATEGIES WITHIN FAMILIES (str.275-296) engleskipdf 151 KB
Slađana Zuković, Olivera Knežević-Florić, Stefan Ninković
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST PERCEPCIJE VAŽNOSTI POTREBA DJECE, KVALITETE ŽIVOTA I OBITELJSKIH TE POSLOVNIH ULOGA (str.297-316) hrvatskipdf 139 KB
RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF CHILDREN'S NEEDS IMPORTANCE, QUALITY OF LIFE AND FAMILY AND WORK ROLES (str.297-316)  
Vesna Anđelković, Snežana Vidanović, Vladimir Hedrih
Izvorni znanstveni članak
 
POVEZANOST POSTUPAKA KAŽNJAVANJA I ALTERNATIVA KAŽNJAVANJU KOD DOŽIVLJAJA BLAŽIH I IZRAZITO NEPRIMJERENIH PONAŠANJA DJETETA (str.317-344) hrvatskipdf 178 KB
RELATIONSHIP BETWEEN PUNISHMENT ACTIONS AND ALTERNATIVES TO PUNISHMENT IN PERCEPTION OF MILD AND EXTREME MISBEHAVIOR IN CHILDREN (str.317-344)  
Eva Anđela Delale, Ljiljana Muslic, Kristina Drpić
Izvorni znanstveni članak
 
Prikaz skupa- VI ICCCPO REGIONALNA KONFERENCIJA UDRUGA RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI Beograd, 28. travnja 2012. (str.345-346) hrvatskipdf 32 KB
Anita Džombić
Ostalo
 
Prikaz skupova-VIII. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O KLINIČKOJ SUPERVIZIJI Garden City, Long Island, SAD, 13. - 15. lipnja 2012. XXXIV. GODIŠNJI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ UDRUŽENJA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG RADA S GRUPAMA »STRAST ZA GRUPNI RAD: MEĐUNARODNI RAZGOVOR« Garden City, Long Island, SAD, 14. - 17. lipnja 2012. (str.347-353) hrvatskipdf 62 KB
Marina Ajduković
Ostalo
 
Prikaz skupa- SVJETSKA KONFERENCIJA SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNOG RAZVOJA: AKCIJA I UTJECAJ Stockholm, Švedska, 8.-12. srpnja 2012. (str.353-358) hrvatskipdf 45 KB
Marina Milić Babić, Marko Buljevac
Ostalo
 
Prikaz skupa- LJETNA ŠKOLA »SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE« Zagreb, 2.-7. srpnja 2012. (str.359-360) hrvatskipdf 27 KB
Nino Žganec
Ostalo
 
Posjeta: 12.974 *