hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Istarskog arhiva, Vol. 19 No. (2012.), 2012.


Vjesnik Istarskog arhiva,Vol. 19 No. (2012.)
Datum izdavanja: veljače 2012.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2013.
Sadržaj Puni tekst
HR-DAPA-540 Bilježnici Poreča 1852./1944. [1947.] Sumarni inventar (str.19-54) hrvatskipdf 723 KB
Markus Leideck
Stručni rad
 
HR-DAPA-393 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Buzet 1955.-1963. - Sumarni inventar (str.55-77) hrvatskipdf 598 KB
Gordan Grzunov
Stručni rad
 
HR-DAPA-389 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula 1955.-1965. - Sumarni inventar (str.79-111) hrvatskipdf 840 KB
Gordan Grzunov
Stručni rad
 
Glagoljski natpisi otoka Krka kao povijesni izvor (str.115-126) hrvatskipdf 550 KB
Luka Aničić
Stručni rad
 
Urbari gospoštija Paz, Belaj i Kožljak (str.127-168) hrvatskipdf 977 KB
Markus Leideck
Izvorni znanstveni članak
 
Željeznička infrastruktura »Istarskih ugljenokopa, Raša« (1945. - 1953.) (str.169-182) hrvatskipdf 458 KB
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Projekt HERITAGE Live i razvoj studija arhivistike na diplomskoj i doktorskoj razini (str.185-188) hrvatskipdf 185 KB
Hrvoje Stančić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvješće: IIAS - jesenska arhivistička škola 2011. (str.189-190) hrvatskipdf 141 KB
Branka Poropat
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivska služba u informacijskom okruženju, 45. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva, Umag, 19. - 21. listopada 2011. (str.191-196) hrvatskipdf 263 KB
Maja Cerić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bortolamio Rigo, Sažeci propisa Novigradske općine 1481. - 1794. - Compendio delle leggi del comune di Cittanova dal 1481 al 1794, prir. i ur. Jakov Jelinčić, Kolana od statuti - Collana degli Statuti, knj. 3/2, Novigrad: Grad Novigrad - DAPA - Humaniora d.o.o. - Leykam international d.o.o., 2010., 380 str. (str.197-200) hrvatskipdf 222 KB
Marija Mogorović Crljenko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedno glagoljsko nasljeđe Istre: Dražen Vlahov, Matična knjiga iz Boljuna. Glagoljski zapisi od 1576. do 1640., Posebna izdanja, sv. 21, Glagoljski rukopisi, sv. 9, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 676 str. (str.201-203) hrvatskipdf 175 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba straha: vojnici - pljačkaši, seljaci - razbojnici i doseljenici - nasilnici u Istri XVII. i XVIII stoljeća, Zagreb: Durieux, 2011., 549 str. (str.204-207) hrvatskipdf 204 KB
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marija Mogorović Crljenko, Druga strana braka. Nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2012., 312 str. (str.208-211) hrvatskipdf 233 KB
Danijela Doblanović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj - nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657. - 1816.), Osijek: HCDP »Croatica - Montenegrina RH«, 2012., 312 str. (str.212-213) hrvatskipdf 131 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Maja Cerić i dr. (ur.), Zbornik javnih predavanja, sv. 1, Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 22, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 252 str. (str.214-216) hrvatskipdf 184 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
David Di Paoli Paulovich, Così Rovigno canta e prega a Dio. La grande tradizione religiosa, liturgica e musicale di Rovigno d'Istria, Collana degli Atti - Extra serie, N. 7, Rovigno - Fiume - Trieste: Centro di Ricerche Storiche - Unione italiana - università popolare, 2011., 1198 str. (str.217-218) hrvatskipdf 146 KB
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nikola Lovrinić - Katja Radoš - Perković - Slaven Bertoša (prir.), Arie Nove del 1741, na tal. prev. Tatjana Tomaić, Posebna izdanja, sv. 20, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2011., 130 str. + 1 zvučni CD (str.219-220) hrvatskipdf 140 KB
Lada Duraković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Edo Merlić, Stanovništvo i migracije iz sjeverne Istre - Buzeštine, Pazin - Buzet: vlast. nakl., 2011., 195 str. (str.221-222) hrvatskipdf 120 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Mirjana Kontestabile Rovis - Jasna Cebron (ur.), Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875.-1909.: slovenski oddelek [Zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja], Kopar: Pokrajinski arhiv Koper, 2010., 247 str. (str.223-225) hrvatskipdf 204 KB
Salvator Žitko
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović - istarski svećenik (1890. - 1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb: Kršćanska sadašnjost - Državni arhiv u Pazinu, 2011., 329 str. (str.226-228) hrvatskipdf 190 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Silverio Annibale, La questione di Fiume nel diritto internazionale, Monografie XI, Rovigno - Fiume - Trieste: Centro di Ricerche Storiche - Unione italiana - Università popolare, 2011., 111 str. (str.229) hrvatskipdf 107 KB
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marta Verginella, Granica drugih: pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, Biblioteka Svjedoci prošlosti, prev. Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2011., 145 str. (str.230) hrvatskipdf 99 KB
Anita Buhin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, Istituto Internazionale di Scienze Archivistiche di Trieste e Maribor - Archivio di Stato di Trieste, voi. 21 (2011), 429 str. (str.231-234) hrvatskipdf 199 KB
Biserka Budicin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atti, voi. XL, Centro di Ricerche Storiche (2010), 986 str. (str.235-240) hrvatskipdf 289 KB
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atti, voi. XLI, Centro di Ricerche Storiche (2011), 671 str. (str.241-243) hrvatskipdf 189 KB
David Orlović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Buzetski zbornik, sv. 38, Katedra Čakavskog sabora Buzet - »Josip Turčinović« (2011.), 352 str. (str.244-247) hrvatskipdf 236 KB
Ivan Žagar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Buzetski zbornik, sv. 39, Katedra Čakavskog sabora Buzet - »Josip Turčinović« (2012.), 284 str. (str.248-250) hrvatskipdf 194 KB
Samanta Paronić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dvegrajski zbornik, br. 1, Udruga za očuvanje i promociju kulturne i prirodne baštine - Dvegrajci (2011.), 135 str. (str.251-252) hrvatskipdf 142 KB
Marko Jelenić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria - godišnjak Istarskog povijesnog društva, br. 1 (2011.), 335 str. (str.253-255) hrvatskipdf 149 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Histria archaeologica, Arheološki muzej Istre, sv. 41/2010. (2011.), 223 str. (str.256-258) hrvatskipdf 181 KB
Katarina Gerometta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Quaderni, vol. XXII, Centro di Ricerche Storiche (2011), 314 str. (str.259-260) hrvatskipdf 135 KB
Denis Visintin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Tabula 8, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2010.), 148 str. (str.261-262) hrvatskipdf 134 KB
Robert Kurelić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Periodika Arhivskog društva Slovenije u 2011. godini (Arhivi i Viri) (str.263-266) hrvatskipdf 241 KB
Mirjana Kontestabile Rovis
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 19.174 *