hrcak mascot   Srce   HID

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja, Vol. 45 No. 90, 2011.

Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja,Vol. 45 No. 90
Datum izdavanja: ožujak 2012.

Objavljen na Hrčku: 9. 3. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Impressum (str.1-4) hrvatskipdf 39 KB
Ostalo  
Sadržaj (str.5-6) hrvatskipdf 21 KB
Ostalo  
Riječ urednika (str.7-8) hrvatskipdf 19 KB
Ostalo  
In memoriam: prof. dr. sc. Franjo Bačić (1923.-2011.) (str.9-12) hrvatskipdf 19 KB
Tena Baričić
In memoriam, Nekrolog
 
Načelo oportuniteta u hrvatskom kaznenom procesnom pravu: nova rješenja i mogućnosti praktične primjene (str.15-30) hrvatskipdf 83 KB
Juraj Brozović
Stručni rad
 
Koncept kolektivne sigurnosti i mirovne operacije Ujedinjenih naroda (str.31-48) hrvatskipdf 86 KB
Andrea Lončar
Stručni rad
 
Are we going the same way? American and European perspectives in fighting corruption (str.49-66) hrvatskipdf 108 KB
Vanja-Ivan Savić, Marija Matijević
Stručni rad
 
Pravno uređenje mirenja u pravnom poretku Republike Hrvatske (str.67-86) hrvatskipdf 124 KB
Dario Milić
Stručni rad
 
O Zakonu o igralištima za golf s posebnim osvrtom na izvlaštenje (str.87-104) hrvatskipdf 99 KB
Tin Oraić, Mia Pisk
Stručni rad
 
Položaj i uloga običnog umješača u parnici (str.105-134) hrvatskipdf 163 KB
Ivan Turčić
Stručni rad
 
Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu (str.135-152) hrvatskipdf 108 KB
Glorija Zoričić
Stručni rad
 
Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pružanje besplatne pravne pomoći (str.153-158) hrvatskipdf 26 KB
Irena Čaček, Marko Dabelić
Ostalo
 
Jedanaesta "Mala škola ljudskih prava" - Prava djece (str.159-160) hrvatskipdf 23 KB
Tihana Tucaković
Ostalo
 
Dubrovnik spring course, Treće izdanje 2011. godine, "Borba protiv korupcije - jesmo li na putu prema nigdje?" (str.161-162) hrvatskipdf 22 KB
Andro Miljan
Ostalo
 
Političko predstavljanje nacionalnih manjina u ustavnom poretku Republike Hrvatske: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-3597/2010 i dr., br. U-I-3786/2010 i dr. i br. U-I-120/2011 i dr. (str.163-178) hrvatskipdf 72 KB
Vedran Ceranić
Ostalo
 
Pravila za objavu radova u časopisu Pravnik (str.179-180) hrvatskipdf 27 KB
Ostalo  
O Udruzi Pravnik (str.181-184) hrvatskipdf 23 KB
Ostalo  
Posjeta: 22.059 *