hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.20 No.2

Datum izdavanja: Ožujak 2013.

Objavljen na Hrčku: 23.03.2013.
Sadržaj Puni tekst
STUDIJA SLUČAJA KROZ ANALIZU MEDIJSKOG SADRŽAJA - ZLOČIN IVANA KORADE (str.1-13) hrvatskipdf 319 KB
CASE STUDY - THE CRIME COMMITTED BY GENERAL IVAN KORADE (str.1-13)  
Krunoslav Borovec
Izvorni znanstveni članak
 
SLOBODNO VRIJEME OBITELJI KAO ČIMBENIK OBITELJSKE KOHEZIVNOSTI I ZADOVOLJSTVA OBITELJSKIM ŽIVOTOM (str.15-27) hrvatskipdf 316 KB
FAMILY LEISURE AS A FACTOR OF FAMILY COHESION AND SATISFACTION WITH FAMILY LIFE (str.15-27)  
Gordana Berc, Slavica Blažeka Kokorić
Izvorni znanstveni članak
 
POVIJESNI RAZVOJ I MODELI RANIJEG OTPUSTA ZATVORENIKA: ZNAČAJ ZA AKTUALNU HRVATSKU KAZNENOPRAVNU PRAKSU (str.29-46) hrvatskipdf 341 KB
HISTORICAL DEVELOPMENT AND EARLY RELEASE MODELS FOR PRISONERS: THE IMPORTANCE FOR CONTEMPORARY CROATIAN CRIMINAL JUSTICE PRACTICE (str.29-46)  
Snježana Maloić, Neven Ricijaš, Saša Rajić
Pregledni rad
 
PERCEPCIJA RAZREDNIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA NIŽIH I VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (str.47-58) hrvatskipdf 280 KB
PERCEPTION OF CLASSMASTERS’ COMPETENCIES BY THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS FROM LOWER AND HIGHER CLASSES (str.47-58)  
Jasna Kudek Mirošević
Prethodno priopćenje
 
ISTRAŽIVANJE RIZIKA OD NASILJA I ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI KAO OSNOVA ZA KREIRANJE ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA (str.59-72) hrvatskipdf 294 KB
RESEARCH ABOUT THE RISK OF VIOLANCE AND DRUG ABUSE AS THE BASE LINE FOR CREATION OF THE SCHOOL PREVENTION PROGRAM (str.59-72)  
Martina Horvat
Stručni rad
 
OVERVIEW OF ARIZONA JUVENILE JUSTICE SYSTEM (str.73-87) engleskipdf 230 KB
Abu Karimu Mboka
Recenzija, Prikaz
 
NAJAVA EDUKACIJE - Edukacija iz izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim osobama u sukobu sa zakonom (str.89-89) hrvatskipdf 483 KB
NIvex Koller-Trbović
Vijest
 
Posjeta: 10.387 *