hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2002.

Objavljen na Hrčku: 3. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Tema četverobroja »Kako živi narod na hrvatskim otocima?« (str.5-14) hrvatskipdf 914 KB
The topic of the quadruple issue »How live the people on the Croatian Adriatic islands«? (str.5-14)  
Antun Petak
Uvodnik
 
Upravljanje razvojem otoka: hrvatski slučaj (str.15-36)  
Managing Island Development: the Croatian Case (str.15-36) engleskipdf 2 MB
Nenad Starc
Izvorni znanstveni članak
 
O demografskoj problematici hrvatskih otoka na Jadranu (str.37-60) hrvatskipdf 2 MB
On Demographic Problems of the Croatian Adriatic Archipelago (str.37-60)  
Mladen Ante Friganović
Izvorni znanstveni članak
 
Dilema mladih otočana: ostanak ili odlazak s otoka Primjer šibenskih otoka (str.61-82) hrvatskipdf 2 MB
The young islanders' dilema: to stay on the island or to leave The islands of Šibenik area example (str.61-82)  
Dragutin Babić, Ivan Lajić
Izvorni znanstveni članak
 
O gospodarskom razvoju hrvatskih otoka (str.83-96) hrvatskipdf 1 MB
About the Economy Development of Croatian Islands (str.83-96)  
Josip Defilippis
Stručni rad
 
Razvoj poljoprivrede srednjodalmatinskim Stipe Radinović na otocima (str.97-108) hrvatskipdf 910 KB
Agriculture Development on the Middle Dalmatian Islands (str.97-108)  
Stipe Radinović
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski otoci u deset slika Prilog procjeni utjecaja turizma na razvoj hrvatskih otoka (str.109-152) hrvatskipdf 4 MB
Croatian Islands in Ten Pictures: Contribution to the evaluation of the influence of tourism on the development of Croatian islands (str.109-152)  
Eduard Kušen
Izvorni znanstveni članak
 
Međuzavisnost dostupnosti, gospodarstva i revitalizacije hrvatskih otoka (str.153-168) hrvatskipdf 1 MB
Interdependence of Transport Accessibility, Economy and Revitalization of Croatian Islands (str.153-168)  
Zoran Stiperski, Adolf Malić, Dražen Kovačević
Prethodno priopćenje
 
Tradicionalno društvo i njegova (sub)kultura: Šolta - idealna jedinica: pristup istraživanju tradicionalnog otočnog društva (str.169-188) hrvatskipdf 2 MB
Traditional society and its (sub)culture - the island of Šolta an ideal unit: an approach to the traditional island society research (str.169-188)  
Josip Županov
Izvorni znanstveni članak
 
Integracija kvalitativnih i kvantitativnih aspekata: perspektive empirijskih istraživanja otoka (str.189-210) hrvatskipdf 2 MB
Integration of Qualitative and Quantitative Aspects: Perspectives of Empirical Researches of the Islands (str.189-210)  
Anči Leburić
Pregledni rad
 
Društvenost, roditeljstvo i prilagodba adolescenata na sjevernojadranskim otocima (str.211-237) hrvatskipdf 2 MB
The Sodability, Parenthood and Adaptation of Adolescents on the Croatian North Adriatic Islands (str.211-237)  
Petar Bezinović, Antun Petak
Izvorni znanstveni članak
 
Svakidašnjica otočnih žena krajem devedesetih (str.239-255) hrvatskipdf 1 MB
Everyday Life of Croatian Island Women at the End of the 1990s (str.239-255)  
Inga Tomić-Koludrović, Anči Leburić
Izvorni znanstveni članak
 
Razvojni potencijali Vrbnika na otoku Krku (str.257-279) hrvatskipdf 2 MB
Developmental Potentials of Vrbnik on the Island Krk (str.257-279)  
Željka Mrkić
Prethodno priopćenje
 
O zaštiti socijalno ugroženih kategorija pučanstva hrvatskih otoka (str.281-295) hrvatskipdf 1 MB
About the social protection of endangered categories of the Croatian islands population (str.281-295)  
Josip Sarić, Antun Petak
Stručni rad
 
Kolonatsko gospodarstvo u zaštićenom prostoru Nacionalnog parka Kornati (str.297-317) hrvatskipdf 2 MB
Tenant Farmers' Economy in the Kornati National Park Protected Area (str.297-317)  
Vladimir Skračić
Stručni rad
 
Prehrana na jadranskim otocima Etnološki pogled na prehranu stanovništva hrvatskih jadranskih otoka (str.319-341)  
Nutrition on the Adriatic Islands An Ethnological View on Nutrition of the Croatian Adriatic Island Population (str.319-341) engleskipdf 2 MB
Mirjana Randić
Izvorni znanstveni članak
 
Selektivna hrvatska bibliografija o otočanima i otočnim zajednicama: sociologija i srodne discipline (str.343-393) hrvatskipdf 4 MB
The Croatian Selective Bibliography of Works on Islanders and Islands' Communities: Sociology and Related Sciences (str.343-393)  
Antun Petak
Bibliografija
 
Frands Violich The Bridge to Dalmatia A Search for the Meaning of Place Baltimore and london, The Johns Hopkins University Press, 1998, 351 p. (str.395-397) engleskipdf 258 KB
Mirjana Randić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Lajić, Sonja Podgorelec i Dragutin Babić Otoci - ostati ili otići?: studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2001, 206 .str. (str.397-400) hrvatskipdf 348 KB
Antun Petak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 22.674 *