hrcak mascot   Srce   HID

Poslovna izvrsnost, Vol. 7 No. 1, 2013.


Datum izdavanja: lipanj 2013.

Objavljen na Hrčku: 5. 9. 2013.
Sadržaj Puni tekst
VAŽNOST ČIMBENIKA ODRŽIVOSTI PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU MALOPRODAJNOG PODUZEĆA ZA KUPNJU PROIZVODA ŠIROKE POTROŠNJE (str.9-26) hrvatskipdf 470 KB
IMPORTANCE OF SUSTAINABILITY WHEN CHOOSING A RETAILER FOR PURCHASING CONSUMER GOODS (str.27-27)  
Andrea Bedek, Mirko Palić
Izvorni znanstveni članak
 
VEZA IZMEĐU ZADOVOLJSTVA NA RADU I INDIVIDUALNIH PERFORMANSI (str.31-43) hrvatskipdf 152 KB
RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND INDIVIDUAL PERFORMANCE (str.44-44)  
Danica Bakotić, Ivana Vojković
Prethodno priopćenje
 
DINAMIKA UTJECAJA NOVIH TRENDOVA U TURIZMU PRIMJENOM ICT-a I POSLJEDICE TRANSFORMACIJSKIH PROCESA NA POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA (str.45-71) hrvatskipdf 251 KB
DYNAMICS OF IMPACT OF NEW TRENDS IN TOURISM BY USING ICT AND CONSEQUENCES OF BUSINESS TRANSFORMATION PROCESS OF TRAVEL AGENCIES (str.72-72)  
Iris Mihajlović
Prethodno priopćenje
 
DISTRIBUTION CHANNELS OF ORGANIC FOOD IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.73-96) engleskipdf 299 KB
KANALI DISTRIBUCIJE EKOLOŠKE HRANE U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.97-97)  
Kristina Petljak
Prethodno priopćenje
 
CAUSES OF SLOW AND INEFFICIENT TRANSITION OF ECONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND POSSIBILITIES FOR ITS IMPROVEMENT (str.99-118) engleskipdf 203 KB
UZROCI USPORENE I NEEFIKASNE TRANZICIJE EKONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE I MOGUĆNOSTI NJENOG POBOLJŠANJA (str.119-119)  
Rajko Tomaš
Prethodno priopćenje
 
ULOGA SUSTAVA KVALITETE U PRIJAVI KIRURŠKOG LABORATORIJA ZA BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJAZA INFRASTRUKTURALNE PROJEKTE EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ (str.123-127) hrvatskipdf 96 KB
ROLE OF QUALITY IN APPLICATION OF SURGICAL LABORATORY FOR BIOMEDICAL RESEARCH FOR INFRASTRUCTURAL PROJECTS OF EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (str.128-128)  
Kristina Brkić, Željko Sutlić, Ines Lazibat, Marijan Kantolić
Pregledni rad
 
IMPACT OF FINANCIAL CRISIS ON BANKING SECTOR STABILITY IN REPUBLIC CROATIA (str.129-143) engleskipdf 179 KB
UTJECAJ FINANCIJSKE KRIZE NA STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA REPUBLIKE HRVATSKE (str.144-144)  
Igor Živko, Tomislav Kandžija
Pregledni rad
 
USE OF POWER ANALYSIS IN CHOOSING APPROPRIATE SAMPLE SIZE FOR QUALITY INSPECTION (str.147-159) engleskipdf 703 KB
UPOTREBA ANALIZE SNAGE TESTA U PRONALAŽENJU ODGOVARAJUĆE VELIČINE UZORKA ZA POTREBE KONTROLE KVALITETE (str.160-160)  
Ksenija Dumičić, Berislav Žmuk
Stručni rad
 
Posjeta: 21.378 *