hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 9. 9. 2013.
Sadržaj Puni tekst
(str.V-V) hrvatskipdf 225 KB
Kazalo  
Zoričićev Bogoljubni nauk i njegovi izvori (str.1-38) hrvatskipdf 549 KB
Bogoljubni nauk by Zoričić and its sources (str.39-39) engleskipdf 269 KB
Pavao Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Horvaczko evangyelye (1732.) uzor gradišćanskohrvatske književnojezične norme (str.40-63) hrvatskipdf 3 MB
Horvaczko evangyelye (1732) as a model for the standard literary language of Burgenland Croatia (str.64-64) engleskipdf 245 KB
Alojz Jembrih
Izvorni znanstveni članak
 
Poklade kao zrcalo katoličke moralnosti u staroj kajkavskoj književnosti (str.65-83) hrvatskipdf 373 KB
Carnival as a Catholic morality mirror in old Kajkavian literature (str.84-84) engleskipdf 183 KB
Barbara Mrvoš
Izvorni znanstveni članak
 
Prožimanje Nietzscheova Zaratustre u Krležinu opusu na primjeru Davnih dana (str.85-107) hrvatskipdf 456 KB
Connections between Nietzsche’s Zarathustra and Krleža’s work on the example of The Days of Long Ago (str.107-107) engleskipdf 309 KB
Anđela Vidović
Pregledni rad
 
Usputnica (Branka Tafra. 2012. Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 466 str.) (str.109-113) hrvatskipdf 267 KB
Jasmina Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kulturna simbioza životinja i ljudi (Suzana Marjanić, Antonija Zaradija Kiš, ur. 2012. Književna životinja. Kulturni bestijarij, II. dio. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku. 1143 str.) (str.114-117) hrvatskipdf 263 KB
Lidija Bogović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zaman će svaki trud (Lahorka Plejić Poje. 2012. Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku. Zagreb: Disput. 283 str.) (str.118-121) hrvatskipdf 261 KB
Barbara Mrvoš
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Žena koja čita kao žena (Kos-Lajtman, Andrijana. 2011. Autobiografski diskurs djetinjstva. Zagreb: Naklada Ljevak. 351 str.) (str.122-124) hrvatskipdf 255 KB
Jasmina Pavić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zakašnjeli pregalac fra Petar Bakula (13. znanstveni skup “Tihi pregaoci”: “Opus fra Petra Bakule”, Mostar, 17. – 19. svibnja 2012.) (str.125-128) hrvatskipdf 263 KB
Marinko Šišak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Hrvatska i Skradin u doba Pavla Šubića Bribirskog (Znanstveni skup Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića I., Skradin, 9. studenoga 2012. ) (str.129-130) hrvatskipdf 253 KB
Marinko Šišak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
3. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA “PAVAO RITTER VITEZOVIĆ I NJEGOVO DOBA” Zagreb, 26. – 28. rujna 2013. (str.131-131) hrvatskipdf 150 KB
Vijest  
Posjeta: 11.067 *