hrcak mascot   Srce   HID

Defektologija, Vol. 22 No. 2, 1986.


Datum izdavanja: prosinac 1986.

Objavljen na Hrčku: 27. 9. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Socijalni razvoj mjeren DR-2 testom u djece usporenog kognitivnog razvoja različitog odgojno-obrazovnog smještaja (str.1-18) hrvatskipdf 8 MB
Vladimir Stančić
Izvorni znanstveni članak
 
Predikcija usvajanja vještine čitanja (str.19-28) hrvatskipdf 4 MB
Geza Dudaš
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza komponenata promjena u procesu učenja jednostavnih verbalnih naloga primjenom modifikacije ponašanja u radu s djetetom s teškom mentalnom retardacijom (str.29-42) hrvatskipdf 5 MB
Jasmina Frey
Izvorni znanstveni članak
 
Razlike maloljetnih delinkvenata u devijantnom ponašanju u postpenalnom razdoblju s obzirom na spol i težinu zavodske mjere (str.43-56) hrvatskipdf 5 MB
Milko Mejovšek, Vladimira Žakman-Ban
Izvorni znanstveni članak
 
Komparativno istraživanje kognitivnih sposobnosti u djece s oštećenjem vida i u djece bez oštećenja (str.57-64) hrvatskipdf 3 MB
Marta Ljubešić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporedba uspješnosti učenika bez teškoća u razvoju i učenika usporenog kognitivnog razvoja u svladavanju znanja iz matematike skalom procjene (str.65-74) hrvatskipdf 4 MB
Dubravka Levandovski, Ljiljana Mavrin-Cavor
Izvorni znanstveni članak
 
Psiholingvističke sposobnosti djece s oštećenjem sluha koja su rehabilitirana različitim metodama (str.75-82) hrvatskipdf 3 MB
Vinka Mustać
Izvorni znanstveni članak
 
Komparacija rezultata polaznika osnovne škole u testu razvojnih sposobnosti "ACADIA" kod nas i u Kanadi (str.83-92) hrvatskipdf 3 MB
Marija Novosel, Thomas Tillemans
Stručni rad
 
Komparativna studija o populaciji osoba s teškoćama u razvoju, školskom sistemu i obrazovanju defektologa u socijalističkim zemljama (str.93-106) hrvatskipdf 6 MB
Christa Theiner
Prethodno priopćenje
 
Struktura motoričkog prostora u mentalno retardiranih osoba (str.107-118) hrvatskipdf 5 MB
Doroteja Paver
Prethodno priopćenje
 
Nepoželjni oblici ponašanja osoba s težom mentalnom retardacijom (str.119-129) hrvatskipdf 5 MB
Borka Teodorović, Jasmina Frey
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 4.429 *