hrcak mascot   Srce   HID

Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku,Vol. 2 No. 1
Datum izdavanja: srpnja 2013.

Objavljen na Hrčku: 3. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
PROCJENA EFIKASNOSTI BIHEVIORALNO - KOGNITIVNE METODE SAVJETOVANJA ZA PRESTANAK PUŠENJA U PORODIČNOJ MEDICINI (str.1-9) hrvatskipdf 130 KB
THE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF COGNITIVE BEHAVIORAL ADVISORY METHODS FOR SMOKING CESATION IN FAMILY MEDICINE PRACTICE (str.1-9) engleskipdf 130 KB
Selvedina Sarajlić, Nurka Pranjić, Sabina Bećirović, Senad Huseinagić
Izvorni znanstveni članak
 
UNOS TANINSKE KISELINE IZ KAVE I ČAJA KAO RIZIČNI ČIMBENIK ZA NISKU BIORASPOLOŽIVOST ŽELJEZA U TRUDNICA (str.10-16) hrvatskipdf 161 KB
AS A RISK FACTOR FOR LOW IRON BIOAVAILABILITY IN PREGNANT WOMEN (str.10-16) engleskipdf 161 KB
Ines Banjari, Daniela Kenjerić, Milena L. Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
DJELOVANJE KANTARIONOVOG ULJA NA BAKTERIJE STAPHYLOCOCCUS AUREUS I ESCHERICHIA COLI (str.17-23) hrvatskipdf 476 KB
THE EFFECT OF ST. JOHN'S WORT OIL ON BACTERIA STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI (str.17-23) engleskipdf 476 KB
Emir Imširović, Amela Brčina, Adem Dautbašić, Damir Aličić
Izvorni znanstveni članak
 
ZDRAVIJI ŽIVOT UZ OLIGOMERNE PROANTOCIJANIDINE (str.24-27) hrvatskipdf 124 KB
HEALTHIER LIFE WITH OLIGOMERIC PROANTHOCYANIDIN (str.24-27) engleskipdf 124 KB
Selma Šošević
Pregledni rad
 
NUTRITIVNE ALERGIJE (str.28-35) hrvatskipdf 163 KB
FOOD ALERGIES (str.28-35) engleskipdf 163 KB
Sena Šadić, Zeira Maltez Ćatić
Stručni rad
 
Posjeta: 13.762 *