hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol. 21 No. 2, 2013.

Datum izdavanja: siječanj 2014.

Objavljen na Hrčku: 27. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
IZAZOVI PROCJENE I ODREDNICE IZRAŽENOSTI PSIHOSOCIJALNIH POSLJEDICA KOCKANJA ADOLESCENATA (str.1-14) hrvatskipdf 394 KB
ASSESSMENT CHALLENGES AND DETERMINANTS OF ADOLESCENTS' ADVERSE PSYCHOSOCIAL CONSENQUENCES OF GAMBLING (str.15-29) engleskipdf 382 KB
Dora Dodig
Izvorni znanstveni članak
 
SUVREMENI PRISTUPI KAŽNJAVANJU KAO DETERMINANTE KVALITETE ŽIVOTA U OBITELJI, SUSJEDSTVU I ZAJEDNICI – NOVE PERSPEKTIVE SUZBIJANJA KRIMINALA (str.31-44) hrvatskipdf 376 KB
MODERN APPROACHES TO SANCTIONING AS DETERMINANTS OF THE QUALITY OF LIFE IN THE FAMILY, THE NEIGHBOURHOOD AND THE COMMUNITY - NEW PERSPECTIVES ON REDUCING CRIME (str.45-59) engleskipdf 382 KB
Snježana Maloić
Pregledni rad
 
PREVENTION SCIENCE AS A BASE FOR SUBSTANCE ABUSE PREVENTION PLANNING – LESSONS LEARNED FOR IMPROVING THE PREVENTION (str.61-75) engleskipdf 356 KB
Valentina Kranželić, Martina Ferić Šlehan, Dijana Jerković
Pregledni rad
 
KAZNENA POLITIKA ZA KORUPCIJSKA KAZNENA DJELA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (str.77-93) hrvatskipdf 404 KB
PENAL POLICY FOR CORRUPTION OFFENSES IN CANTON SARAJEVO (str.95-112) engleskipdf 410 KB
Darko Datzer, Srđan Vujović
Prethodno priopćenje
 
PROCJENA KOHERENTNOSTI POLITIKA O NEKIM PSIHOAKTIVNIM TVARIMA I OVISNIČKOM PONAŠANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.113-126) hrvatskipdf 400 KB
COHERENCY ASSESSMENT OF POLICIES ON SOME OF THE PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ADDICTIVE BEHAVIOUR IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.127-141) engleskipdf 400 KB
Dijana Jerković, Lidija Vugrinec, Željko Petković
Prethodno priopćenje
 
TERAPIJSKA ZAJEDNICA ODJELA FORENZIČKE PSIHIJATRIJE ZATVORSKE BOLNICE ZAGREB (str.143-153) hrvatskipdf 341 KB
Ema Gruber, Esta Sušić, Katica Rendulić, Brigitta Marković
Stručni rad
 
PRIKAZ DOKTORSKE DISERTACIJE Gabrijela Ratkajec Gašević Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni psihosocijani tretman u savjetovalištu za mlade (str.155-157) hrvatskipdf 276 KB
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz
 
Antonija Žižak, Nivex Koller-Trbović (urednice): Procjena rizika i snaga u funkciji planiranja tretmana, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. (str.159-159) hrvatskipdf 207 KB
Dejana Bouillet
Recenzija, Prikaz
 
4. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I SASTANAK ČLANOVA EUROPSKOG DRUŠTVA ZA PREVENCIJSKA ISTRAŽIVANJA “Understanding differences in prevention outcomes” Pariz, 13. – 15. 11.2013. (str.161-162) hrvatskipdf 218 KB
Miranda Novak
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ INTERNACIONALNE MENTORSKE RADIONICE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA Jeruzalem, 06.-08.10.2013 (str.162-164) hrvatskipdf 210 KB
Ivana Maurović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 9.599 *