hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studeni 2001.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2006.
Sadržaj Puni tekst
Tipološka klasifikacija keramike rane starčevačke kulture iz stambene zemunice 10 u Zadubravlju  
Typological classification of pottery of the early Starčevo culture from the pit-dwelling10 in Zadubravlje  
KORNELIJA MINICHREITER
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko brončanodobnih nalaza iz okolice Torčeca pokraj Koprivnice i njihova spektrometrijska analiza  
A couple of Bronze Age finds from the surroundings of Torčec near Koprivnica and their spectrometric analyses  
DUNJA GLOGOVIĆ, SLOBODAN MIKO
Izvorni znanstveni članak
 
Nalazišta brončanog doba na vinkovačkom području  
Bronze Age sites in the Vinkovci region  
DARIA LOŽNJAK
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanja prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici na položaju Sjenjak - povijest i novi rezultati  
Investigation of the prehistoric locality in Nova Bukovica on the site Sjenjak – History and new results  
SAŠA KOVAČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Karbonizirani biljni ostaci iz prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici na položaju Sjenjakv  
Carbonized plant remains of the prehistoric locality in Nova Bukovica on the site Sjenjak  
RENATA ŠOŠTARIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Grob ratnika Lt 12 iz srednjolatenskog groblja u Zvonimirovu kod Suhopolja u Virovitičko-podravskoj županiji  
Warrior’s grave Lt 12 from Middle La Tène II grave site in Zvonimirovo near Suhopolje in the County of Virovitica-Podravina  
NIVES MAJNARIĆ PANDŽIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Nalazišta latenske kulture na vinkovačkom području  
La Tène culture sites in the Vinkovci region  
MARKO DIZDAR
Izvorni znanstveni članak
 
Sitni metalni predmeti iz Siscije  
Small metal finds from Siscia  
REMZA KOŠČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Daljnja opažanja o olovnim privjescima  
Further observations on lead pendants  
REMZA KOŠČEVIĆ
Izlaganje sa skupa
 
Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku  
Transformations of Roman villas on the eastern Adriatic coast in late classical antiquity and the early Middle Ages  
VLASTA BEGOVIĆ, IVANČICA SCHRUNK
Izvorni znanstveni članak
 
...Sclavorum regionem, quae Zellia appellatur...Pavla Đakona Povijesna (renesansna) kartografija – novi izvor poznavanja hrvatskog ranog srednjovjekovlja  
...Sclavorum regionem, quae Zellia appellatur...von Paulus Diakonus Historische (Renaissance-) Kartographie die neue Forschungsquelle für das Frühmittelalter in Kroatien  
ŽELJKO TOMIČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Neki arheološki primjeri zaposjedanja ruševina antičkih urbanih cjelina u sjevernoj Hrvatskoj tijekom srednjeg vijeka  
Manche archäologische Beispiele für die Besiedlung der Ruinen antiker Stadtanlagen in Nordkroatien im Mittelalter  
TAJANA SEKELJ IVANČAN
Izvorni znanstveni članak
 
Gotičke keramičke čaše iz Glogovnice i Ivanca Križevačkog kraj Križevaca i Gudovca kraj Bjelovara  
Gotische Keramikgefäße aus Glogovnica und Ivanec Križevački bei Križevci und Gudovac bei Bjelovar  
TATJANA TKALČEC
Izvorni znanstveni članak
 
Podni mozaici sustava Eufrazijeve bazilike  
Bodenmosaiken des Systems des Eufrasios-Basilika  
MARIJA BUZOV
Pregledni rad
 
Veliki Gradiš, Veliko Gradišće – plemićki grad Vrbovec kraj Huma na Sutli (Stanje istraživanja 2001. godine)  
Veliki Gradiš, Veliko Gradišće – feudal town of Vrbovec near Hum na Sutli (as of 2001)  
ŽELJKO TOMIČIĆ, TATJANA TKALČEC, MARKO DIZDAR, DARIA LOŽNJAK
Pregledni rad
 
Suhopolje – Lajkovina Rezultati sustavnog terenskog pregleda kasnobrončanodobnog naselja  
Suhopolje – Lajkovina Results of systematic survey of the Late Bronze Age settlement  
DARIA LOŽNJAK, TATJANA TKALČEC
Pregledni rad
 
TRANS EUROPAM, Festschrift für Margareta Primas, Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit zwischen Atlantik und Altai, Antiquitas, Reihe 3, Abhandlungen zur Vor- und Frühgeschichte, zur klassischen und Provinzial-Römischen Archäologie und zue Geschichte des Altertums, Bd. 34, Bonn, 1995., 288 str. Sa sl.  
Dunja Glogović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 11.085 *