hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2002.

Objavljen na Hrčku: 6. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Analiza Bufalisove genealogije na temelju povijesnih izvora (str.1-22) hrvatskipdf 656 KB
An Analysis of the Genealogy of Buffalis, Based on Historical Evidence (str.1-22)  
Mladen Andreis
Izvorni znanstveni članak
 
Prikazi koplja te luka i strijele na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima iz Dalmatinske Zagore (str.23-34) hrvatskipdf 776 KB
Depictions of a Spear and Bow and Arrows on the Medieval Tombstones from the Dalmatinska Zagora (str.23-34)  
Krešimir Kužić
Izvorni znanstveni članak
 
Podrijetlo i uloga kmetâ u vinodolskom društvu XIII. stoljeća (str.35-81) hrvatskipdf 672 KB
The Origin and Role of the Kmeti in the Thirteenth-Century Society of Vinodol (str.35-81)  
Maurizio Levak
Izvorni znanstveni članak
 
Pojava profesije mercator i podrijetlo trgovaca u Zadru u XIV. i početkom XV. stoljeća (str.83-125) hrvatskipdf 623 KB
L’apparition du mercator et l’origine du marchand à Zadar au XIVe et au debut du XVe siècle (str.83-125)  
Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog istraživanju historijske geografije najstarije sačuvane reambulacijske skice iz Karpatske kotline (str.127-141)  
A Contribution to Research on the Historical Geography of the First Extant “Reambulation” Sketch from the Carpathian Basin (str.127-141) engleskipdf 667 KB
Andrea Kiss
Izvorni znanstveni članak
 
Iz pomorske prošlosti istočnog Jadrana: tragovima hrvatskih kapetana i paruna brodova u Mlecima (str.143-182) hrvatskipdf 585 KB
From the Naval History of the Eastern Adriatic: Traces of Croatian Ship-Captains and Ship-Owners in Venice (str.143-182)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Gradska kultura u djelima Jurja Habdelića (str.183-213) hrvatskipdf 600 KB
Urban Culture in the Works of Juraj Habdelić (str.183-213)  
Zrinka Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Šime Ljubić kao upravitelj Zemaljskog narodnog muzeja u Zagrebu od 1867. do 1878. godine (str.215-261) hrvatskipdf 634 KB
Šime Ljubić as Director of the National Museum in Zagreb from 1867 to 1878 (str.215-261)  
Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Devet dokumenata o političkim i državnopravnim zahtjevima hrvatsko-slavonskih županija početkom 1861. godine (str.263-289) hrvatskipdf 542 KB
Nine Documents on the Political and Constitutional Demands of the Counties of Croatia-Slavonia at the Beginning of 1861 (str.263-289)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Jakov Stipišić, Inventar dobara Mihovila suknara pokojnog Petra iz godine 1385., Zadar 2000, 324 str. (str.293-294) hrvatskipdf 451 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Andreas condam Petri de Canturio. Quaterni imbreviaturarum 1353-1355./Andrija pok. Petra iz Cantùa. Bilježnički zapisi 1353-1355. Prepisao latinski tekst te izradio hrvatske sažetke i kazala Robert Leljak. S izvornikom sravnio, izvršio redakciju teksta i kazala te izradio kritički aparat i bilješke Josip Kolanović, sv. 1, Notarilia Iadertina/Spisi Zadarskih bilježnika 4, Zadar, Državni arhiv u Zadru, 2001., 783 str. (str.294-296) hrvatskipdf 446 KB
Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Jadranka Neralić, Priručnik za istraživanje hrvatske povijesti u Tajnom vatikanskom arhivu od ranog srednjeg vijeka do sredine XVIII. stoljeća. Schedario Garampi, 2 sv., Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2000., 962 str. (str.296-297) hrvatskipdf 443 KB
Damir Karbić
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća, sv. 1-3, Hrvatski instutu za povijest, Zagreb 1999.-2000. (str.297-300) hrvatskipdf 451 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001., 521. str. (str.301-304) hrvatskipdf 450 KB
Meri Kunčić
Recenzija, Prikaz
 
Jean-François Noël, Sveto Rimsko Carstvo, Barbat, Zagreb 1998., str. 204. (str.304-308) hrvatskipdf 456 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatske akademije, sv. 2, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, Zagreb 1999., 284 str. (str.309-311) hrvatskipdf 454 KB
Ivana Zelić
Recenzija, Prikaz
 
900 godina Bašćanske ploče (1100.-2000.), gl. ur. Petar Strčić, Krčki zbornik, svezak 42, posebno izdanje 36, Baška 2000., 348 str. (str.311-314) hrvatskipdf 458 KB
Meri Kunčić
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 37, Dubrovnik 1999., 365 str. (str.314-317) hrvatskipdf 451 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 38, Zagreb-Dubrovnik, 2000., 415 str. (str.317-320) hrvatskipdf 452 KB
Zrinka Pešorda
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 40-41, Zagreb–Zadar 1998.-1999. (str.320-323) hrvatskipdf 451 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Croatica christiana periodica. Časopis instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 22-23, br. 43-46, Zagreb 1999-2000. (str.324-328) hrvatskipdf 455 KB
Ante Birin
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 17, Zagreb 1998., 344 str. (str.328-332) hrvatskipdf 456 KB
Zrinka Nikolić
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi,Hrvatski institut za povijest, sv. 18, Zagreb 1999., 476 str. (str.333-335) hrvatskipdf 447 KB
Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 31, Zagreb 1998. (str.335-338) hrvatskipdf 451 KB
Ivica Šute
Recenzija, Prikaz
 
Historijski zbornik, god. LI, Zagreb 1998. (str.338-341) hrvatskipdf 460 KB
Ivica Šute
Recenzija, Prikaz
 
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, [Zbornik srednovjekovne civilizacije, X.-XII. stoljeće], 41e année, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers 1998., br. 161-164, 419 str., br. 164b, str. 109. (str.341-344) hrvatskipdf 462 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, [Zbornik srednovjekovne civilizacije, X.-XII. stoljeće], 42e année, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers 1999., br. 165-168 (423 str.) i 168b: Bibliografija (310 str). (str.344-347) hrvatskipdf 451 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
In memoriam: Vladimir Košćak (1921.-1991.). Život i djelo (str.349-354) hrvatskipdf 497 KB
Ante Gulin
In memoriam, Nekrolog
 
In memoriam: Pál Engel (1938.-2001.) (str.355-358) hrvatskipdf 463 KB
Damir Karbić
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 40.574 *