hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 66 No. 04., 2014.


Građevinar,Vol. 66 No. 04.
Datum izdavanja: svibnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 14. 5. 2014.
Sadržaj Puni tekst
Prionljivost armaturne šipke u spoju od polimera armiranog vlaknima (str.301-310) hrvatskipdf 591 KB
Bond behavior of the reinforcement bar in glass fiber-reinforced polymer connector (str.301-310) engleskipdf 2 MB
Kiarash Koushfar, Ahmad Baharuddin Abd. Rahman, Yusof Ahmad, Mohd Hanim Osman
Prethodno priopćenje
 
Analiza utjecaja pojasnica na kritično koncentrirano opterećenje tankostijenog I-nosača (str.311-321) hrvatskipdf 1 MB
Analysis of flange impact on critical patch load of thin-walled I-girders (str.311-321)  
Milivoje Rogač, Olga Mijušković, Duško Lučić, Srđa Aleksić
Prethodno priopćenje
 
Oscilacije vodnih masa u vodnoj komori generičkog oblika (str.323-334) hrvatskipdf 665 KB
Water mass oscillations in a generic surge chamber (str.323-334) engleskipdf 665 KB
Vanja Travaš
Prethodno priopćenje
 
Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU (str.335-345) hrvatskipdf 453 KB
Technical benchmarking of the EU harmonized Romanian seismic assessment code (str.335-345) engleskipdf 457 KB
Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Florenţa-Nicoleta Tănase
Stručni rad
 
Mjerenje i analiza stanja željezničke infrastrukture kao osnova za upravljanje održavanjem (str.347-358) hrvatskipdf 1017 KB
Railway infrastructure condition-monitoring and analysis as a basis for maintenance management (str.347-358) engleskipdf 498 KB
Stanislav Jovanović, Dragan Božović, Mirjana Tomičić-Torlaković
Stručni rad
 
Posjeta: 9.451 *