Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Jahr : Europski časopis za bioetiku

logo Jahr : Europski časopis za bioetiku

Jahr – European Journal of Bioethics je časopis koji tematizira širok raspon bioetičkih tema. Namjera Uredništva je objavljivati članke koji se tiču bioetike u društvenim, humanističkim, biomedicinskim i drugim znanostima. Časopis izlazi dva puta godišnje. Časopis objavljuje članke koji se recenziraju (dvostruko slijepa recenzija). INDEKSIRANOST Jahr je indeksiran u bazama HRČAK (Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske) od rujna 2010., ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) od studenog 2015. DOAJ (Directory of Open Access Journals) od listopada 2016. i SCOPUS od rujna 2017. UREDNIČKI ODBOR Glavni urednik Igor Eterović, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska Izvršni urednik Toni Buterin, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska Tehnička urednica Ivana Tutić Grokša, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, trostruka i više
  • Prva godina izlaženja: 2010.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje), Rodni studiji, Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Socijalne djelatnosti, Kineziologija, Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Ekonomija, Društvene znanosti, Biotehnologija, Biomedicina i zdravstvo, Interdisciplinarne prirodne znanosti
  • Uključen u Hrčak: 21.09.2010.
  • Prava korištenja: Jahr je časopis u otvorenom pristupu što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisniku ili njenoj/njegovoj instituciji. Korisnicima je dopušteno čitanje, učitavanje, fotokopiranje, distribuiranje, ispis, pretraživanje, te dijeljenje poveznica punog teksta članaka ili njihovo korištenje na neki drugi zakonit način bez izričitog traženja dopuštenja autora ili izdavača. Jedino ograničenje je zaštita autorove i izdavačeve čestitosti i njihova prava da se navedu i citiraju njihove zasluge. Sve navedeno u skladu je s BOAI definicijom otvorenog pristupa. Jahr omogućava otvoreni pristup radovima prema principu da slobodan pristup istraživanju podržava veću globalnu razmjenu znanja, sukladno Creative Commons licenci (CC BY)