Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 02.04.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2012.

Sadržaj

Puni tekst

Uvod - uz temu i broj (str. 11-12)

Početak bioetičke edukacije na Medicinskom fakultetu u Rijeci (str. 17-22)

Ivan Šegota
Izlaganje sa skupa


Bioetičko obrazovanje u srednjoj školi (str. 23-28)

Nataša Vulić
Izlaganje sa skupa


Bioethical and legal challenges of surrogate motherhood in the Republic of Croatia (str. 37-67)

Sunčana Roksandić Vidlička, Dijana Hrstić, Zrinka Kirin
Izlaganje sa skupa


Kritičko mišljenje i bioetika (str. 69-80)

Ivana Zagorac
Izlaganje sa skupa


O neophodnosti bioetičkog obrazovanja pravnika (str. 81-92)

Marko Trajković, Niko Josić
Izlaganje sa skupa


Bioetička edukacija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu (str. 93-98)

Karel Turza, Sandra Radenović
Izlaganje sa skupa


Bioetička edukacija u Hrvatskoj: povijesni i aktualni pristup (str. 99-110)

Nada Gosić
Izlaganje sa skupa


Pojam "lijeka" u bizantskoj tradiciji: filozofsko-teološki aspekti (str. 117-121)

Boris Brajović
Izlaganje sa skupa


Utjecaj religijskog statusa i kvalitete života na konzumaciju alkohola među studentskom populacijom Sveučilišta u Tuzli (str. 123-137)

Orhan Jašić, Dževad Hodžić, Senada Selmanović
Izlaganje sa skupa


Ethical, juridical and historical aspects of medical confidentiality (str. 139-146)

Bardhyl Cipi
Izlaganje sa skupa


The Rijeka guidelines for bioethics education (str. 162-162)

Grupa autora
Izlaganje sa skupa


Paternalism as a field of bioethical concern (str. 165-179)

Maja Žitinski
Izvorni znanstveni članak


Bioetika i liječnik u partnerstvu s bolesnikom (str. 181-190)

Nada Mladina
Pregledni rad


Etičnost i profesionalizam smjesta (str. 191-204)

Mirko Štifanić, Iva Rinčić
Pregledni rad


Bioetika i nasilje (str. 205-218)

Sandra Radenović
Izvorni znanstveni članak


Socijalna podrška kod adolescenata s tjelesnim oštećenjem (str. 219-243)

Silvana Karačić
Izvorni znanstveni članak


Sijamski blizanci – od slučaja do slučaja (str. 245-254)

Jasminka Pavelić, Katja Rozman
Pregledni rad


Regeneracija mozga: od neuroznanstvene nade do bioetičkog problema (str. 267-277)

Srećko Gajović
Stručni rad


Bioetika i filozofija biologije (str. 279-284)

Heda Festini
Prethodno priopćenje


The "Beautiful" pain: cosmetic surgery and the embodiment of pain (str. 285-304)

George Alexias, Georgija Dilaki, Charalambos Tsekeris
Kratko priopćenje


Ivan Šegota – moreplovac s bioetikom u koferu Komemorativna poruka (str. 307-315)

Grupa autora
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij «ZDRAVSTVENI TURIZAM» (str. 316-316)

Milena Peršić
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 47.548 *