Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

MemorabiLika : ZNANSTVENI ČASOPIS ZA LIČKU I OPĆU ZAVIČAJNOST (POVIJEST, ARHEOLOGIJA, GEOGRAFIJA, JEZIK, KNJIŽEVNOST, OBIČAJI, KRAJOLIK, DRUŠTVO I ARHIVSKO GRADIVO)

Područje Like, (uključujući povijesne cjeline Like, Krbave, Gacke te Velebita i pripadajućega priobalja), nastanjeno od prapovijesnih vremena, oduvijek je bilo raskrižje prometnih i trgovačkih putova, susretište različitih religija i civilizacija, mjesto čestih ratnih stradanja i prostor preklapanja različitih kultura i jezičnih prožimanja. Nažalost, riječ je i o prostoru stalne depopulacije i izostanka znanstvene valorizacije. Želeći potaknuti znanstveni interes za taj prostor brojnih izazova, kao temelj njegovoga budućeg razvoja, Državni arhiv u Gospiću i Sveučilište u Zadru pokrenuli su znanstveni časopis MemorabiLika. Časopis je zamišljen kao serijska periodična publikacija koja će se u pravilu objavljivati jednom godišnje u tiskanom i u elektroničkom obliku, a njegova je osnovna tematika vezana za povijest, kulturu (jezik, književnost, običaje, krajolik, arhivsko gradivo) i geografiju Like. U časopisu želimo objavljivati znanstvene radove, arhivsko gradivo, arhivska obavijesna pomagala, prikaze znanstvene literature, znanstvenih skupova i druge prinose važne za zavičajnu povijest, geografiju i kulturu.Radovi se objavljuju na hrvatskom jeziku te sadrže naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku. Rukopisi podliježu dvjema slijepim recenzijama. Prijava radova, recenzija i objavljivanje članaka se ne naplaćuje. Članci objavljeni u ovom časopisu referiraju se i registriraju u: Morepress, Hrčak.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2018.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Geografija, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Etnologija i antropologija, Arheologija, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija
  • Uključen u Hrčak: 29.10.2019.
  • Prava korištenja: MemorabiLika je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u časopisu MemorabiLika dopušteno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije bez naknade i vremenskog ograničenja uz osiguravanje poveznica na mrežne stranice časopisa i Hrčka. Časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada). Autori koji objave rad u časopisu MemorabiLika zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravom na objavljivanje bez ograničenja. Rad se licencira pod CC BY licencom koja dopušta da članci budu ponovno korišteni i distribuirani bez ograničenja dokle god je izvorni sadržaj ispravno citiran.