Svezak 2 Br. 2 (2010): Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka

					Pogledaj Svezak 2 Br. 2 (2010): Knjižničar/Knjižničarka: e-časopis Knjižničarskog društva Rijeka

E-ISSN 1848-5790 UDK: 02
Knjižničarsko društvo Rijeka
Dolac 1, 51 000 Rijeka
e-mail: kontakt@kdr.hr

Objavljeno: 2020-09-01

Kompletno izdanje