hrcak mascot   Srce   HID

Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 2584-3613 (Tisak)
ISSN 2584-3621 (Online)
UDK: 34
Kontakt: Paragraf
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek
Stjepana Radića 13
31 000 Osijek, Republika Hrvatska
telefon: +385 (0)31 224 500, fax: +385 (0)31 224 540
E-pošta: paragraf@pravos.hr
Email:
Url: http://www.pravos.unios.hr/paragraf
Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  Stjepana Radića 13, 31000 Osijek
  http://www.pravos.unios.hr/
Upute za autore (57 KB)
Impressum (58 KB)

Časopis Paragraf, godišnjak je najboljih studentskih radova koji se bave pravnim i društvenim pitanjima. Obuhvaća radove studentica i studenata Pravnog fakulteta u Osijeku kao i ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Uredništvo može odobriti i objavljivanje rada s inozemnog fakulteta. Časopis izdaje Pravni fakultet Osijek. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, prikaze, izvješća sa skupova i sl. Prijavljeni radovi moraju biti pravne, ekonomske, sociološke ili neke druge društvene tematike.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, jednostruka, samo znanstveni i stručni radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2017

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Socijalne djelatnosti; Interdisciplinarne društvene znanosti;

Uključen u Hrčak: 1. 8. 2017.

Prava korištenja: Paragraf je časopis otvorenog pristupa. Paragraf je licenciran pod Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna. Radove u ovom časopisu možete kopirati i distribuirati u bilo kojem mediju ili formatu. Morate dati odgovarajuće priznanje korištenom radu, dati link na licencu, te navesti ako su izvršene promjene. To možete učiniti na bilo koji razuman način, ali ne na način koji ukazuje na to da Vas davatelj licence podržava ili Vaše korištenje. Ne smijete koristiti materijal za komercijalne svrhe.Arhiva

2020  
  Vol. 4   No. 1.
2019  
  Vol. 3   No. 1
2018  
  Vol. 2   No. 1
2017  
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 67.725 *