Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Poljoprivreda

logo Poljoprivreda

Časopis POLJOPRIVREDA izlazi pod ovim nazivom od 1995. godine, a publiciraju ga Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek. Časopis je slijednik časopisa «Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji» koji je bio tiskan od 1982. do 1994. godine. U časopisu «Poljoprivreda» objavljuju se znanstveni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke. Također se objavljuju sažetci doktorskih radova kao i drugi prilozi prema posebnim odlukama Uredništva. Radovi i prilozi tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku. Radovi objavljeni u časopisu «Poljoprivreda» citiraju se u sljedećim bazama podataka: Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index, CAB International (CAB Abstract), SCOPUS, DOAJ, HRČAK i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Časopis izlazi dva puta godišnje, a financijski ga podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, jednostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1995.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Biotehnologija, Poljoprivreda (agronomija), Biotehničke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 07.12.2006.
  • Prava korištenja: Časopis Poljoprivreda ne naplaćuje troškove rukovanja i objavljivanja članaka. Svi članci objavljeni su na internetu s punim otvorenim pristupom, bez odgode (nema embargo perioda). Svi objavljeni sadržaji dostupni su i objavljeni pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.