Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Povijest u nastavi

logo Povijest u nastavi

UVODNA RIJEČ Ulomak Tijekom posljednja dva desetljeća posvuda u Europi na području metodike nastave povijesti, kao i na polju izobrazbe i stručnog usavršavanja nastavnika dogodile značajne promjene. Brojne su se promjene dogodile i kod nas, ali često nisu bile praćene odgovarajućim stručnim pripremama i analizama. Stoga je u Hrvatskoj mnogo toga što se odnosi na nastavu povijesti proizvoljno i često zastarjelo u odnosu na europski kontekst, počevši od nastavnog plana i programa, preko udžbenika do načina izvođenja nastave i ocjenjivanja učeničkog znanja. Stručni seminari za nastavnike povijesti tijekom posljednjeg desetljeća neko vrijeme uopće nisu bili organizirani, a i kada su se održavali, nisu uvijek bili od pomoći nastavnicima u rješavanju njihovih dvojbi i poteškoća. Istovremeno, časopis namijenjen nastavi povijesti u Hrvatskoj nije izlazio više od jednog desetljeća. Zasigurno je to znak nepovoljnog stanja na području metodike nastave povijesti, ali i čimbenik koji takvom stanju pridonosi. Ovaj smo časopis zamislili kao glasilo Društva za hrvatsku povjesnicu koje će djelovati u pravcu poboljšanja nastave povijesti u Hrvatskoj. Ta je strukovna udruga hrvatskih povjesničara u suradnji sa “Školskom knjigom” nekad izdavala časopis Nastava povijesti. S obzirom da danas postoji nekoliko izdavača udžbenika povijesti, nismo se željeli vezati ni uz jednog od njih. S druge strane, nismo željeli doživjeti osporavanja u svezi s naslovom časopisa, pa smo novi časopis za nastavu povijesti nazvali Povijest u nastavi. Jedan od ciljeva časopisa jest potaknuti raspravu o pravcima razvoja nastave povijesti kod nas. Mnogo je tema koje zahtijevaju ozbiljnu analizu i raspravu: od položaja nastave povijesti u sustavu obrazovanja općenito, preko nastavnog plana i programa te udžbenika povijesti. Za odgovor na sva ta pitanja neophodan je preduvjet definiranje ciljeva nastave povijesti. Kroz analize postojećeg stanja i davanje prijedloga kako osuvremeniti nastavu, preko tekstova koji nude novi pristup u razradi pojedinih metodičkih jedinica nastave, željeli bismo postati neophodan i poželjan priručnik u biblioteci svakog nastavnika povijesti. Damir Agičić Zagreb, proljeće 2003.

  • Recenzija: samo urednička recenzija
  • Prva godina izlaženja: 2003.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Povijest, Humanističke znanosti
  • Uključen u Hrčak: 01.03.2007.