hrcak mascot   Srce   HID

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1330-0652 (Tisak)
ISSN 1333-9117 (Online)
https://doi.org/10.31522/p
Kontakt: PROSTOR
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet HR-10000 Zagreb, Kačićeva 26 Hrvatska | Croatia Tel. +385/1 4639 382 Fax. +385/1 4828 079
Email:
Url: http://www.prostor.hr
Izdavač: Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  HR-10000 Zagreb, Kačićeva 26
  Tel. +385/1 4639 382; Fax. +385/1 4828 079
  http://www.arhitekt.hr
Upute za autore (118 KB)
Upute za reference (115 KB)
Upute recenzentima (134 KB)
Impressum (819 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (20 KB)
Obrazac za pisanje članka (39 KB)
Politika ispravljanja i poricanja objavljenog rada (103 KB)
Djelokrug časopisa (74 KB)
Izjava o privatnosti (377 KB)
Pretplata na časopis (93 KB)
Urednički odbor (119 KB)

Znanstveni časopis PROSTOR objavljuje znanstvene članke iz područja arhitekture i urbanizma, ali i radove iz drugih znanstvenih područja sadržajno povezane uz primarnu problematiku. PROSTOR tiska samo neobjavljene članke, koji istodobno i u istom obliku ne mogu biti ponuđeni drugom izdavaču. Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci), iznimno će se objavljivati i stručni članci analitičkog karaktera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neće objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u slučajevima kada je posrijedi visokostručno, odnosno primijenjeno znanstveno rješenje nekoga posebnog pitanja ili problema u sklopu projekta, uz uvjet da je sadržaj prikazan na znanstveni način (koncepcijski, tehnički, tehnološki ili metodološki problem, a ne projekt ili zgrada kao takvi). U pratećim rubrikama publiciraju se prijevodi, bibliografski prilozi, recenzije i prikazi (časopisa, knjiga, izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i aktualnosti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistarskih radova.
U 2019. godini časopis je objavio 25 znanstvenih članaka.

Open Access logo PLoS transparent SCImago Journal & Country Rank Crossref Member Badge The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Recenzija: vanjski recenzenti, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1993

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Tehničke znanosti; Arhitektura i urbanizam;

Uključen u Hrčak: 4. 12. 2006.

Prava korištenja: Izjava o otvorenom pristupu: PROSTOR je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan.

Autorska prava i licenciranje: Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

• Copyright bilo kojeg objavljenog rada u PROSTORU zadržava/ju autor/i.
• Autori dopuštaju PROSTORU objavljivanje rada te identifikaciju kao izvornog izdavača.
• Autori dopuštaju PROSTORU komercijalno pravo objavljivati tiskanu inačicu časopisa i prodavati istu knjižnicama i privatnim osobama.
• Autori dopuštaju trećoj strani slobodno korištenje objavljenog rada dokle god se može identificirati originalni autor, kao i autoru pridijeljeni citati.
• Objavljeni rad i ostali pridruženi objavljeni materijali distribuirani su pod Creative Commons Attribution licencom (CC BY).

Izdavačka prava te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provodi se na način kako je to opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO).

Svi zaprimljeni rukopisi podvrgavaju se rutinskom otkrivanju sličnosti s postojećom literaturom (plagiranje i samoplagiranje) pomoću PlagScan programa.

U slučaju sumnje na plagiranje i redundanciju uredništvo će postupiti u skladu s preporukama međunarodne Udruge za etiku u publiciranju (COPE).

Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u članku, točnost podataka, te pravo objave tekstualnih, ilustracijskih i drugih priloga odgovorni su autori.
Politika samoarhiviranja: Radove objavljene u časopisu PROSTOR dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.Arhiva

2020  
  Vol. 28   No. 1 (59)
2019  
  Vol. 27   No. 2 (58)
  Vol. 27   No. 1 (57)
2018  
  Vol. 26   No. 2 (56)
  Vol. 26   No. 1 (55)
2017  
  Vol. 25   No. 2(54)
  Vol. 25   No. 1(53)
2016  
  Vol. 24   No. 2(52)
  Vol. 24   No. 1 (51)
2015  
  Vol. 23   No. 2 (50)
  Vol. 23   No. 1 (49)
2014  
  Vol. 22   No. 2 (48)
  Vol. 22   No. 1 (47)
2013  
  Vol. 21   No. 2 (46)
  Vol. 21   No. 1(45)
2012  
  Vol. 20   No. 2(44)
  Vol. 20   No. 1(43)
2011  
  Vol. 19   No. 2(42)
  Vol. 19   No. 1(41)
2010  
  Vol. 18   No. 2(40)
  Vol. 18   No. 1(39)
2009  
  Vol. 17   No. 2(38)
  Vol. 17   No. 1(37)
2008  
  Vol. 16   No. 2(36)
  Vol. 16   No. 1(35)
2007  
  Vol. 15   No. 2(34)
  Vol. 15   No. 1(33)
2006  
  Vol. 14   No. 2(32)
  Vol. 14   No. 1(31)
2005  
  Vol. 13   No. 2(30)
  Vol. 13   No. 1(29)
2004  
  Vol. 12   No. 2(28)
  Vol. 12   No. 1(27)
2003  
  Vol. 11   No. 2(26)
  Vol. 11   No. 1(25)
2002  
  Vol. 10   No. 2(24)
  Vol. 10   No. 1(23)
2001  
  Vol. 9   No. 2(22)
  Vol. 9   No. 1(21)
2000  
  Vol. 8   No. 2(20)
  Vol. 8   No. 1(19)
1999  
  Vol. 7   No. 2(18)
  Vol. 7   No. 1(17)
1998  
  Vol. 6   No. 1-2(15-16)
1997  
  Vol. 5   No. 2(14)
  Vol. 5   No. 1(13)
1996  
  Vol. 4   No. 2(12)
  Vol. 4   No. 1(11)
1995  
  Vol. 3   No. 2(10)
  Vol. 3   No. 1(09)
1994  
  Vol. 2   No. 3-4(7-8)
  Vol. 2   No. 1-2(5-6)
1993  
  Vol. 1   No. 2-4(2-4)
  Vol. 1   No. 1(1)
Posjeta: 1.157.197 *