Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam

logo Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam

Znanstveni časopis PROSTOR objavljuje znanstvene članke iz područja arhitekture i urbanizma, ali i radove iz drugih znanstvenih područja sadržajno povezane uz primarnu problematiku. PROSTOR tiska samo neobjavljene članke, koji istodobno i u istom obliku ne mogu biti ponuđeni drugom izdavaču. Znanstvenih prilozi podliježu recenziji, decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci). U skladu s navedenim, u PROSTORU se neće objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u slučajevima kada je posrijedi visokostručno, odnosno primijenjeno znanstveno rješenje nekoga posebnog pitanja ili problema u sklopu projekta, uz uvjet da je sadržaj prikazan na znanstveni način (koncepcijski, tehnički, tehnološki ili metodološki problem, a ne projekt ili zgrada kao takvih). U pratećim rubrikama publiciraju se recenzije i prikazi (časopisa, knjiga, znanstvenih skupova) te sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistarskih radova. U 2023. godini časopis je objavio 22 znanstvenih članaka.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1993.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Arhitektura i urbanizam
  • Uključen u Hrčak: 04.12.2006.
  • Prava korištenja: Izjava o otvorenom pristupu: PROSTOR je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Autorska prava i licenciranje: Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. • Copyright bilo kojeg objavljenog rada u PROSTORU zadržava/ju autor/i. • Autori dopuštaju PROSTORU objavljivanje rada te identifikaciju kao izvornog izdavača. • Autori dopuštaju PROSTORU komercijalno pravo objavljivati tiskanu inačicu časopisa i prodavati istu knjižnicama i privatnim osobama. • Autori dopuštaju trećoj strani slobodno korištenje objavljenog rada dokle god se može identificirati originalni autor, kao i autoru pridijeljeni citati. • Objavljeni rad i ostali pridruženi objavljeni materijali distribuirani su pod Creative Commons Attribution licencom (CC BY). Izdavačka prava te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provodi se na način kako je to opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO). Svi zaprimljeni rukopisi podvrgavaju se rutinskom otkrivanju sličnosti s postojećom literaturom (plagiranje i samoplagiranje) pomoću PlagScan programa. U slučaju sumnje na plagiranje i redundanciju uredništvo će postupiti u skladu s preporukama međunarodne Udruge za etiku u publiciranju (COPE). Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u članku, točnost podataka, te pravo objave tekstualnih, ilustracijskih i drugih priloga odgovorni su autori. Politika samoarhiviranja: Radove objavljene u časopisu PROSTOR dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.