Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Studia Polensia

logo Studia Polensia

Znanstveni časopis Studia Polensia je međunarodni recenzirani časopis. Cilj i svrha časopisa je objavljivati radove iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Izdaje ga Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U njemu se objavljuju prethodno neobjavljeni radovi iz područja jezikoslovlja, književnosti, psihologije, pedagogije, metodike, filozofije, sociologije te antropologije. Studia Polensia prihvaća znanstvene i stručne članke koji su izvorne primarne publikacije, odnosno prethodno neobjavljene radove. Objavljuje recenzirane radove i prikaze knjiga. Radovi podliježu postupku dvostruke slijepe recenzije koju provode domaći i međunarodni recenzenti. U okviru postupka stručnoga recenziranja, radovi objavljeni u časopisu svrstavaju se u jednu od sljedećih kategorija: izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni te stručni radovi. Radovi se objavljuju na talijanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, a sažetci te ključne riječi i na hrvatskom i engleskom jeziku. Naknade za prijavu i za objavljivanje se ne naplaćuju. Vrijeme od prijave do prihvaćanja traje najviše 10 mjeseci, a do objavljivanja najviše 18 mjeseci.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2012.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Književnost, Etnologija i antropologija, Filologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Politologija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 14.02.2014.
  • Prava korištenja: Studia Polensia je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način. Ne naplaćuju se troškovi procesiranja članaka ni troškovi podnošenja članaka za časopis.