hrcak mascot   Srce   HID

Synthesis philosophica

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0352-7875 (Tisak)
ISSN 1848-2317 (Online)
UDK: 1
CODEN: SYPHE 5
https://doi.org/10.21464/sp
Kontakt: Hrvatsko filozofsko društvo
Synthesis philosophica
Filozofski fakultet
I. Lučića 3
10000 Zagreb
HR-Croatia

tel: +385-1-6111-808
fax: +385-1-6170-682
Email:
Url: http://www.hrfd.hr/synthesis-philosophica/
Izdavač: Hrvatsko filozofsko društvo
  Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  http://www.hrfd.hr/
Upute za autore (279 KB)
Upute za reference (345 KB)
Upute recenzentima (327 KB)
Impressum (295 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (229 KB)
Obrazac za pisanje članka (50 KB)

Synthesis philosophica međunarodni je znanstveni časopis Hrvatskog filozofskog društva sa sjedištem u Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Synthesis philosophica ističe se otvorenošću prema novim idejama, pristupima i metodologijama, odnosno prema različitim orijentacijama, školama i strujama te rubnim i dodirnim područjima filozofije, uključujući i multidisciplinarna, interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja, kao i prema marginaliziranim ili neopravdano zapostavljenim temama.

Synthesis philosophica časopis je u otvorenom pristupu, podržava koncepciju otvorene znanosti te ne naplaćuje usluge. Biti u otvorenom pristupu znači da je sav sadržaj slobodno i besplatno dostupan bez naplaćivanja korisniku ili instituciji. Korisnici mogu čitati, preuzimati, umnažati, distribuirati, tiskati, tražiti ili povezivati cijele tekstove priloga ili ih koristiti u druge zakonite svrhe, bez da prethodno moraju tražiti odobrenje izdavača ili autora.

Časopis od 1986. redovito izlazi dva puta godišnje, a objavljuje isključivo izvorna znanstvena istraživanja, prethodna priopćenja i pregledne radove iz svih filozofskih i filozofiji srodnih disciplina, uključujući interdisciplinarna i transdisciplinarna istraživanja s relevantnim filozofskim udjelom, te kritičke prikaze (recenzije) novobjavljenih (izvornih ili prevedenih) monografija, sabranih djela, zbornika, enciklopedija, rječnika i drugih tipova djela relevatnih za područje, a po potrebi objavljuje izvještaje sa znanstvenih događaja.

Radovi se objavljuju na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Izuzev kritičkih prikaza (recenzija), svaki znanstveni tekst prolazi tzv. „dvostruko slijepi“ (double-blind peer review) postupak anonimnog recenziranja, s najmanje dva recenzenta za svaki tekst, od kojih najmanje jedan nije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te stječe uvjete objave u slučaju dvije pozitivne recenzije.


- Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief
Ante Čović (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

- Zamjenik glavnog i odgovornog urednika / Deputy Editor
Hrvoje Jurić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

- Izvršni urednik / Managing Editor
Luka Perušić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)

- Uredništvo / Editorial Board
Sulejman Bosto (Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu / Faculty of Humanities, University of Sarajevo);
Marita Brčić Kuljiš (Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split);
Thomas Sören Hoffmann (Institut za filozofiju, FernUniversität u Hagenu / Institute for Philosophy, FernUniversität in Hagen);
Željko Kaluđerović (Novi Sad), (Filozofski fakultet, Novi Sad / Faculty of Humanities, University of Novi Sad);
Valentina Kaneva (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sofiji / Faculty of Philosophy, University of Sofia);
Tomislav Krznar (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Teacher Education, University of Zagreb);
Igor Mikecin (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb);
Borut Ošlaj (Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani / Faculty of Arts, University of Ljubljana);
Iva Rinčić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci / Faculty of Medicine, University of Rijeka),;
Marija Selak (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)
Marija Todorovska (Institut za filozofiju, Sveučilište »Sv. Kiril i Metodij« u Skopju / Institute for Philosophy, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje)
Ivana Zagorac (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb)


Članci objavljeni u Synthesis philosophica referiraju se u sljedećim citatnim bazama:

- CURRENT CONTENTS CONNECT
- WEB OF SCIENCE: ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX
- SCOPUS
- SCIMAGO JR
- ERIH Plus
- THE PHILOSOPHER'S INDEX
- PHILOSOPHY RESEARCH INDEX
- SOCINDEX
- POLITICAL SCIENCE COMPLETE
- LLBA - LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS
- SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
- SOCIAL SERVICES ABSTRACTS
- WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS
- HUMANITIES INTERNATIONAL COMPLETE
- IBZ ONLINE
- HUMANITIES SOURCE

Prva godina izlaženja: 1986.
Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Pretplata: Pretplatu na tiskani oblik časopisa u iznosu od 120 HRK (15 €) godišnje za pojedince, odnosno 160 HRK (20 €) za institucije, moguće je ostvariti putem Hrvatskog filozofskog društva. Pošaljite zahtjev poštom na adresu navedenu gore ili pošaljite e-mail na adresu synthesis.philosophica@hrfd.hr.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1986

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Interdisciplinarne humanističke znanosti; Interdisciplinarna područja znanosti; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti);

Uključen u Hrčak: 13. 4. 2006.

Prava korištenja: Radovi ili dijelovi radova objavljenih u Synthesis philosophica besplatno se smiju koristiti za svaku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Ova odredba u skladu je s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na sljedećoj stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Arhiva

2021  
  Vol. 36   No. 1
2020  
  Vol. 35   No. 2
  Vol. 35   No. 1
2019  
  Vol. 34   No. 2
  Vol. 34   No. 1
2018  
  Vol. 33   No. 2
  Vol. 33   No. 1
2017  
  Vol. 32   No. 2
  Vol. 32   No. 1
2016  
  Vol. 31   No. 2
  Vol. 31   No. 1
2015  
  Vol. 30   No. 2
  Vol. 30   No. 1
2014  
  Vol. 29   No. 2
  Vol. 29   No. 1
2013  
  Vol. 28   No. 1-2
2012  
  Vol. 27   No. 2
  Vol. 27   No. 1
2011  
  Vol. 26   No. 2
  Vol. 26   No. 1
2010  
  Vol. 25   No. 2
  Vol. 25   No. 1
2009  
  Vol. 24   No. 2
  Vol. 24   No. 1
2008  
  Vol. 23   No. 2
  Vol. 23   No. 1
2007  
  Vol. 22   No. 2
  Vol. 22   No. 1
2006  
  Vol. 21   No. 2
  Vol. 21   No. 1
2005  
  Vol. 20   No. 2
Posjeta: 983.532 *