Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.47960/2712-1844.2018.4.305

Poetika antižurnalizma u esejima A. B. Šimića

Jela Sabljić-Vujica ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, BiH


Puni tekst: hrvatski pdf 197 Kb

str. 305-324

preuzimanja: 789

citiraj


Sažetak

Šimićev esejistički rad karakterizira uporaba kritičkih, polemičkih, programatskih i aforističkih sredstava u jednoznačnoj afirmaciji ekspresivne naravi umjetničkoga bića i jednoznačnoj negaciji poetičke svrsishodnosti i etičkoga tradicionalizma. Jednoznačnost kritičkih i poetičkih iskaza upućuje na tendencijski ustroj Šimićeva diskursa. Ovaj se ustroj najjasnije očituje u Šimićevu antagonističkom stavu prema pojmu i modelu žurnalizma koji se u autorskoj perspektivi otkriva kao isključivo namjenska vrijednost. Koristeći dijalektičke uvide kritičke teorije, osobito one Habermasove, povijesne i filozofske uvide Blocha, Foucaulta, Kosellecka, te književnoteorijske uvide Terry Eagletona, u ovom će se radu nastojati ukazati na povezanost načelne i namjenske vrijednosti modernoga diskursa kao presudne činjenice, kako u poimanju i oblikovanju Šimićeve poetike antižurnalizma, tako i u poimanju i oblikovanju modernoga diskursa uopće.

Ključne riječi

antidogmatizam; antižurnalizam; kritika; modernizam; poetika

Hrčak ID:

206958

URI

https://hrcak.srce.hr/206958

Datum izdavanja:

1.10.2018.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.486 *