Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Početna istraživanja osa biljarica (Hymenoptera, Symphyta) Međimurja

Franjo Perović ; Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Hrvatska
Gordana Perović ; Hrvatski prirodoslovni muzej, Sesvete, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 799 Kb

str. 57-73

preuzimanja: 17

citiraj


Sažetak

Prvi se puta iznose rezultati za Međimurje, pokrajinu sjeverozapadne Hrvatske između rijeka Drave i Mure. Manji dio materijala je iz 1921., 1951 ., 1963. i 1969. g., a veći dio je sakupljen entomološkom mrežicom, kečerom i stresanjem tijekom 1998- 2002. Pokrajinu na zapadu karakteriziraju brdski tereni sa šumom hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum) s bukvom (Fagiis silvatica) (Štrigova, Jurovčak) i agrarnim površinama koje prevladavaju cijelim Međimurjem, a mjestimično su isprekidane manjim iIi većim površinama poplavne šume hrasta lužnjaka (Genisto elatae - Quercetum roboris), šumaraka johe (Alnus glutinosa), topole (Populus tremula) iIi bagrema (Robinia pseudacacia), te grmljem (Prunetalia spinosae), dok su uz Muru vrbici (Salix spp.) i šume vlažnih staništa. Unutar 254 primjerka iz 4 porodice i 38 rodova utvrđeno je 80 vrsta osa biljarica od kojih su Heterarthrus vagans, Nematus flavescens i N. stichi prvi put zabilježeni za faunu Hrvatske. Osim manjeg broja vrsta s ruderalnih biljaka, te vrsta s močvarnih i jako vlažnih staništa, broj karakteristčnih vrsta za ostala staništa (šumarci, sloj grmlja, travnjaci) je podjednak (18-19).

Ključne riječi

Hymenoptera, Symphyta, Međimurje

Hrčak ID:

283911

URI

https://hrcak.srce.hr/283911

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 92 *