hrcak mascot   Srce   HID

Savjet Hrčka


Prepoznajući potrebu da urednici, izdavači te šira istraživačka, akademska i stručna javnost aktivno sudjeluju u raspravama i odlučivanju o statusu i smjeru razvoja Hrčka, Srce je 5. prosinca 2018. imenovalo treći saziv Savjeta Hrčka.

Zadaće i način rada Savjeta definirani su Pravilnikom hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

Članovima Savjeta imenovani su:

  • prof. dr. sc. Sven Jelaska, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet / Periodicum Biologorum
  • dr. sc. Bono Lučić, Institut Ruđer Bošković / Croatica Chemica Acta
  • dr.sc. Lobel Machala, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Tomislav Malvić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet / Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  • izv. prof. dr. sc. Daria Pašalić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet / Biochemia Medica
  • doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru / Institut Ruđer Bošković.

Predsjednikom Savjeta imenovan je prof. dr. sc. Tomislav Malvić.

Mandat članova Savjeta traje dvije godine od dana imenovanja.

Odluka o imenovanju Savjeta Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak