hrcak mascot   Srce   HID

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0002-1954 (Tisak)
ISSN 1848-8900 (Online)
UDK: 63
CODEN: AGGLA5
https://doi.org/10.33128/ag
Kontakt: Hrvatsko agronomsko društvo
Berislavićeva 6/1
10000 Zagreb
Croatia
Tel.:+385/1/487 2493
Fax.: 385/1/487 2493
Email:
Url: http://www.agronomski-glasnik.agronomsko.hr/
Izdavač: Hrvatsko agronomsko društvo
  Berislavićeva 6, Zagreb
Upute za autore (39 KB)
Upute za reference (58 KB)
Upute recenzentima (8 KB)
Impressum (1 MB)
Dokument o izdavačkoj etici (76 KB)
Djelokrug časopisa (185 KB)
Pretplata na časopis (55 KB)
Urednički odbor (60 KB)

Agronomski glasnik je aktualno najstariji hrvatski poljoprivredno znanstveni i stručni časopis, koji izlazi u Zagrebu od 1930.godine, kao službeno glasilo agronoma. Agronomski je glasnik počeo izlaziti kao agronomsko društveno glasilo da bi danas bio najprošireniji poljoprivredno znanstveno-stručni časopis u Hrvatskoj. On je bio ogledalo razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti i svih grana poljoprivredne proizvodnje ne samo u Hrvatskoj, već u čitavoj bivšoj državi, pa je tako 1985. godine od Saveza poljoprivrednih inženjera bio proglašen najboljim poljoprivrednim časopisom u čitavoj Jugoslaviji. U njemu su objavljivali svoje radove agronomi iz svih krajeva bivše države. Agronomski glasnik je utjecao na razvoj današnjih brojnih specijaliziranih časopisa, kao što su i njegovu pojavu omogućile različite periodične publikacije s poljoprivrednim poukama, poljoprivredni listovi i časopisi, a naročito Gospodarski list, kao treći po postanku poljoprivredni list u čitavom svijetu, a koji izlazi u kontinuitetu već 165 godina. Mnogobrojni radovi objavljeni u Agronomskom glasniku od 1930.godine do danas nemaju samo povijesno značenje na razvoja naše poljoprivrede i agronomskih znanosti, već su i danas vrlo korisni za unapređenje poljodjelstva. U proteklom razdoblju u Agronomskom glasniku objavljen je veliki broj vrlo vrijednih priloga iz oblasti svih grana poljoprivrednih znanosti i struke u obliku novih znanstvenih i stručnih ostvarenja, zatim dragocjenih uputa i savjeta za primjenu novih znanstvenih i stručnih dostignuća i uvođenje nove aktualne tehnologije na svim razinama poljoprivredne proizvodnje. Agronomski glasnik nastavlja slijediti slavnu tradiciju hrvatske agrikulturne periodike, pa usvaja i primjenjuje suvremene metode obrade i objavljivanja rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja, i dostignuća u našoj zemlji, kao i transfer znanja iz strane znanstvene i stručne literature i prakse. Agronomski glasnik uređuju naši eminentni agronomi, znanstvenici s fakulteta i znanstvenih instituta.
U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci iz svih područja poljodjelstva, društvene vijesti, osvrti na dostignuća u poljoprivrednoj praksi, prikazi knjiga i članaka iz domaće i strane literature. Od ukupnog broja članaka 80 % odnosi se na znanstvene članke, a 20 % na stručne članke i osvrte na aktualne probleme u poljoprivredi. Znanstveni su članci razvrstani na : izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni članak, stručni članak i članak iznesen na znanstvenom skupu. Svi znanstveni članci podliježu recenziji. Obavezno se traži mišljenje dva recenzenta, koji imaju doktorat znanosti, a samo u slučaju kad područje nije pokriveno da se izaberu doktori, tada jedan recenzent može biti mr.sc., iz užeg područja koje članak obrađuje.
Časopis je dvomjesečni i izlazi u 6 svezaka s po 600 primjeraka.Danas se radovi objavljeni u Agronomskom glasniku citiraju u sljedećim bazama podataka: CAB ABSTRACT (CAB INTERNATIONAL), BIOSIS PREVIEWS, AGRICOLA, FOOD SCI.& TECHNOLOGY ABSTRACT i AGRIS. ČASOPIS JE GLASILO Hrvatskog agronomskog društva.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1930

Učestalost izlaženja (godišnje): 6

Područja pokrivanja: Poljoprivreda (agronomija); Biotehnologija;

Uključen u Hrčak: 4. 4. 2006.

Prava korištenja: Tekst i slike iz ovog časopisa mogu se koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača

Godišnja pretplata

Za pojedinca: 400 kn
Za pravne osobe: 700 kn
Pojedinačni broj izvan pretplate: 150 kn
Za inozemstvo: 210 USDArhiva

2020  
  Vol. 82   No. 5-6 (online first)
  Vol. 82   No. 4
  Vol. 82   No. 3
  Vol. 82   No. 1-2
2019  
  Vol. 81   No. 6
  Vol. 81   No. 5
  Vol. 81   No. 4
  Vol. 81   No. 3
  Vol. 81   No. 2
  Vol. 81   No. 1
2018  
  Vol. 80   No. 6
  Vol. 80   No. 5
  Vol. 80   No. 4
  Vol. 80   No. 3
  Vol. 80   No. 2
  Vol. 80   No. 1
2017  
  Vol. 79   No. 5-6
  Vol. 79   No. 4
  Vol. 79   No. 3
  Vol. 79   No. 1-2
2016  
  Vol. 78   No. 5-6
  Vol. 78   No. 4
  Vol. 78   No. 2-3
  Vol. 78   No. 1
2015  
  Vol. 77   No. 4-6
  Vol. 77   No. 3
  Vol. 77   No. 1-2
2014  
  Vol. 76   No. 6
  Vol. 76   No. 4-5
  Vol. 76   No. 3
  Vol. 76   No. 1-2
2013  
  Vol. 75   No. 5-6
  Vol. 75   No. 4
  Vol. 75   No. 2-3
  Vol. 75   No. 1
2012  
  Vol. 74   No. 5-6
  Vol. 74   No. 4
  Vol. 74   No. 2-3
  Vol. 74   No. 1
2011  
  Vol. 73   No. 6
  Vol. 73   No. 4-5
  Vol. 73   No. 3
  Vol. 73   No. 1-2
2010  
  Vol. 72   No. 6
  Vol. 72   No. 4-5
  Vol. 72   No. 2-3
  Vol. 72   No. 1
2009  
  Vol. 71   No. 5-6
  Vol. 71   No. 4
  Vol. 71   No. 3
  Vol. 71   No. 2
  Vol. 71   No. 1
2008  
  Vol. 70   No. 6
  Vol. 70   No. 5
  Vol. 70   No. 4
  Vol. 70   No. 3
  Vol. 70   No. 2
  Vol. 70   No. 1
2007  
  Vol. 69   No. 6
  Vol. 69   No. 5
  Vol. 69   No. 4
  Vol. 69   No. 3
  Vol. 69   No. 2
  Vol. 69   No. 1
2006  
  Vol. 68   No. 6
  Vol. 68   No. 5
  Vol. 68   No. 4
  Vol. 68   No. 3
  Vol. 68   No. 2
  Vol. 68   No. 1
2005  
  Vol. 67   No. 6
  Vol. 67   No. 5
  Vol. 67   No. 2-4
  Vol. 67   No. 1
2004  
  Vol. 66   No. 6
  Vol. 66   No. 3-5
  Vol. 66   No. 1-2
2003  
  Vol. 65   No. 6
  Vol. 65   No. 3-5
  Vol. 65   No. 1-2
2002  
  Vol. 64   No. 5-6
  Vol. 64   No. 3-4
  Vol. 64   No. 1-2
2001  
  Vol. 63   No. 6
  Vol. 63   No. 4-5
  Vol. 63   No. 3
  Vol. 63   No. 1-2
2000  
  Vol. 62   No. 5-6
  Vol. 62   No. 3-4
  Vol. 62   No. 1-2
1999  
  Vol. 61   No. 5-6
  Vol. 61   No. 3-4
  Vol. 61   No. 1-2
1998  
  Vol. 60   No. 5-6
  Vol. 60   No. 4
  Vol. 60   No. 3
  Vol. 60   No. 1-2
1997  
  Vol. 59   No. 5-6
  Vol. 59   No. 3-4
  Vol. 59   No. 2
  Vol. 59   No. 1
1996  
  Vol. 58   No. 6
  Vol. 58   No. 5
  Vol. 58   No. 2-4
  Vol. 58   No. 1
1995  
  Vol. 57   No. 6
  Vol. 57   No. 4-5
  Vol. 57   No. 3
  Vol. 57   No. 1-2
1994  
  Vol. 56   No. 5-6
  Vol. 56   No. 3-4
  Vol. 56   No. 1-2
1993  
  Vol. 55   No. 6
  Vol. 55   No. 4-5
  Vol. 55   No. 3
  Vol. 55   No. 1-2
1992  
  Vol. 54   No. 6
  Vol. 54   No. 5
  Vol. 54   No. 4
  Vol. 54   No. 3
  Vol. 54   No. 2
  Vol. 54   No. 1
1991  
  Vol. 53   No. 6
  Vol. 53   No. 4-5
  Vol. 53   No. 3
  Vol. 53   No. 1-2
1990  
  Vol. 52   No. 6
  Vol. 52   No. 5
  Vol. 52   No. 4
  Vol. 52   No. 3
  Vol. 52   No. 1-2
1989  
  Vol. 51   No. 6
  Vol. 51   No. 4-5
  Vol. 51   No. 3
  Vol. 51   No. 1-2
1988  
  Vol. 50   No. 6
  Vol. 50   No. 5
  Vol. 50   No. 4
  Vol. 50   No. 2-3
  Vol. 50   No. 1
1987  
  Vol. 49   No. 6
  Vol. 49   No. 5
  Vol. 49   No. 4
  Vol. 49   No. 2-3
  Vol. 49   No. 1
1986  
  Vol. 48   No. 5-6
  Vol. 48   No. 4
  Vol. 48   No. 3
  Vol. 48   No. 1-2
1985  
  Vol. 47   No. 5-6
  Vol. 47   No. 3-4
  Vol. 47   No. 1-2
1984  
  Vol. 46   No. 6
  Vol. 46   No. 5
  Vol. 46   No. 3-4
  Vol. 46   No. 1-2
1983  
  Vol. 45   No. 5-6
  Vol. 45   No. 4
  Vol. 45   No. 2-3
  Vol. 45   No. 1
1982  
  Vol. 44   No. 5-6
  Vol. 44   No. 3-4
  Vol. 44   No. 2
  Vol. 44   No. 1
1981  
  Vol. 43   No. 5-6
  Vol. 43   No. 4
  Vol. 43   No. 3
  Vol. 43   No. 2
  Vol. 43   No. 1
1980  
  Vol. 42   No. 6
  Vol. 42   No. 5
  Vol. 42   No. 4
  Vol. 42   No. 3
  Vol. 42   No. 2
  Vol. 42   No. 1
1979  
  Vol. 41   No. 5-6
  Vol. 41   No. 4
  Vol. 41   No. 3
  Vol. 41   No. 2
  Vol. 41   No. 1
1978  
  Vol. 40   No. 5-6
  Vol. 40   No. 4
  Vol. 40   No. 2
  Vol. 40   No. 3
  Vol. 40   No. 1
1977  
  Vol. 39   No. 6
  Vol. 39   No. 5
  Vol. 39   No. 4
  Vol. 39   No. 2-3
  Vol. 39   No. 1
1976  
  Vol. 38   No. 10-12
  Vol. 38   No. 7-9
  Vol. 38   No. 4-6
  Vol. 38   No. 1-3
1975  
  Vol. 37   No. 11-12
  Vol. 37   No. 9-10
  Vol. 37   No. 7-8
  Vol. 37   No. 5-6
  Vol. 37   No. 1-4
1974  
  Vol. 36   No. 9-12
  Vol. 36   No. 7-8
  Vol. 36   No. 5-6
  Vol. 36   No. 3-4
  Vol. 36   No. 1-2
1973  
  Vol. 35   No. 11-12
  Vol. 35   No. 9-10
  Vol. 35   No. 7-8
  Vol. 35   No. 5-6
  Vol. 35   No. 3-4
  Vol. 35   No. 1-2
1972  
  Vol. 36   No. 11-12
  Vol. 36   No. 9-10
  Vol. 36   No. 7-8
  Vol. 34   No. 5-6
  Vol. 34   No. 3-4
  Vol. 34   No. 1-2
1971  
  Vol. 33   No. 11-12
  Vol. 33   No. 9-10
  Vol. 33   No. 7-8
  Vol. 33   No. 5-6
  Vol. 33   No. 3-4
  Vol. 33   No. 1-2
1970  
  Vol. 32   No. 11-12
  Vol. 32   No. 9-10
  Vol. 32   No. 7-8
  Vol. 32   No. 5-6
  Vol. 32   No. 3-4
  Vol. 32   No. 1-2
1969  
  Vol. 31   No. 10-12
  Vol. 31   No. 8-9
  Vol. 31   No. 7
  Vol. 31   No. 5-6
  Vol. 31   No. 4
  Vol. 31   No. 2-3
  Vol. 31   No. 1
1968  
  Vol. 30   No. 12
  Vol. 30   No. 10-11
  Vol. 30   No. 9
  Vol. 30   No. 7-8
  Vol. 30   No. 6
  Vol. 30   No. 5
  Vol. 30   No. 4
  Vol. 30   No. 3
  Vol. 30   No. 2
  Vol. 30   No. 1
1967  
  Vol. 17   No. 12
  Vol. 17   No. 11
  Vol. 17   No. 10
  Vol. 17   No. 9
  Vol. 17   No. 8
  Vol. 17   No. 7
  Vol. 17   No. 6
  Vol. 17   No. 5
  Vol. 17   No. 4
  Vol. 17   No. 3
  Vol. 17   No. 2
  Vol. 17   No. 1
1966  
  Vol. 16   No. 11-12
  Vol. 16   No. 10
  Vol. 16   No. 8-9
  Vol. 16   No. 6-7
  Vol. 16   No. 4-5
  Vol. 16   No. 3
  Vol. 16   No. 2
  Vol. 16   No. 1
1965  
  Vol. 15   No. 11-12
  Vol. 15   No. 9-10
  Vol. 15   No. 7-8
  Vol. 15   No. 5-6
  Vol. 15   No. 4
  Vol. 15   No. 3
  Vol. 15   No. 1-2
1964  
  Vol. 14   No. 11-12
  Vol. 14   No. 10
  Vol. 14   No. 8-9
  Vol. 14   No. 7
  Vol. 14   No. 6
  Vol. 14   No. 4-5
  Vol. 14   No. 3
  Vol. 14   No. 1-2
1963  
  Vol. 13   No. 12
  Vol. 13   No. 10-11
  Vol. 13   No. 9
  Vol. 13   No. 8
  Vol. 13   No. 6-7
  Vol. 13   No. 4-5
  Vol. 13   No. 3
  Vol. 13   No. 1-2
1962  
  Vol. 12   No. 11-12
  Vol. 12   No. 9-10
  Vol. 12   No. 8
  Vol. 12   No. 5-6-7
  Vol. 12   No. 4
  Vol. 12   No. 3
  Vol. 12   No. 1-2
1961  
  Vol. 11   No. 10-12
  Vol. 11   No. 7-9
  Vol. 11   No. 6
  Vol. 11   No. 5
  Vol. 11   No. 4
  Vol. 11   No. 3
  Vol. 11   No. 2
  Vol. 11   No. 1
1960  
  Vol. 10   No. 11-12
  Vol. 10   No. 9-10
  Vol. 10   No. 7-8
  Vol. 10   No. 5-6
  Vol. 10   No. 4
  Vol. 10   No. 3
  Vol. 10   No. 1-2
1959  
  Vol. 9   No. 8,9,10,11 i 12
  Vol. 9   No. 4,5,6 i 7
  Vol. 9   No. 2-3
  Vol. 9   No. 1
1958  
  Vol. 8   No. 11-12
  Vol. 8   No. 9-10
  Vol. 8   No. 7-8
  Vol. 8   No. 5-6
  Vol. 8   No. 3-4
  Vol. 8   No. 1-2
1957  
  Vol. 7   No. 11-12
  Vol. 7   No. 9-10
  Vol. 7   No. 7-8
  Vol. 7   No. 6
  Vol. 7   No. 5
  Vol. 7   No. 3-4
  Vol. 7   No. 1-2
1956  
  Vol. 6   No. 10-12
  Vol. 6   No. 9
  Vol. 6   No. 8
  Vol. 6   No. 7
  Vol. 6   No. 6
  Vol. 6   No. 5
  Vol. 6   No. 4
  Vol. 6   No. 3
  Vol. 6   No. 2
  Vol. 6   No. 1
1955  
  Vol. 5   No. 11-12
  Vol. 5   No. 10
  Vol. 5   No. 9
  Vol. 5   No. 8
  Vol. 5   No. 7
  Vol. 5   No. 6
  Vol. 5   No. 5
  Vol. 5   No. 4
  Vol. 5   No. 2-3
  Vol. 5   No. 1
1930  
  Vol. 1   No. 4
  Vol. 1   No. 3
  Vol. 1   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 1.944.448 *