Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva

logo Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva

Agronomski glasnik je aktualno najstariji hrvatski poljoprivredno znanstveni i stručni časopis, koji izlazi u Zagrebu od 1930. godine, kao službeno glasilo agronoma. Agronomski je glasnik počeo izlaziti kao agronomsko društveno glasilo da bi danas bio najprošireniji poljoprivredno znanstveno-stručni časopis u Hrvatskoj. On je bio ogledalo razvoja svih poljoprivrednih djelatnosti i svih grana poljoprivredne proizvodnje ne samo u Hrvatskoj, već u čitavoj bivšoj državi, pa je tako 1985. godine od Saveza poljoprivrednih inženjera bio proglašen najboljim poljoprivrednim časopisom u čitavoj Jugoslaviji. U njemu su objavljivali svoje radove agronomi iz svih krajeva bivše države. Agronomski glasnik je utjecao na razvoj današnjih brojnih specijaliziranih časopisa, kao što su i njegovu pojavu omogućile različite periodične publikacije s poljoprivrednim poukama, poljoprivredni listovi i časopisi, a naročito Gospodarski list, kao treći po postanku poljoprivredni list u čitavom svijetu, a koji izlazi u kontinuitetu već 165 godina. Mnogobrojni radovi objavljeni u Agronomskom glasniku od 1930.godine do danas nemaju samo povijesno značenje na razvoja naše poljoprivrede i agronomskih znanosti, već su i danas vrlo korisni za unapređenje poljodjelstva. U proteklom razdoblju u Agronomskom glasniku objavljen je veliki broj vrlo vrijednih priloga iz oblasti svih grana poljoprivrednih znanosti i struke u obliku novih znanstvenih i stručnih ostvarenja, zatim dragocjenih uputa i savjeta za primjenu novih znanstvenih i stručnih dostignuća i uvođenje nove aktualne tehnologije na svim razinama poljoprivredne proizvodnje. Agronomski glasnik nastavlja slijediti slavnu tradiciju hrvatske agrikulturne periodike, pa usvaja i primjenjuje suvremene metode obrade i objavljivanja rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja, i dostignuća u našoj zemlji, kao i transfer znanja iz strane znanstvene i stručne literature i prakse. Agronomski glasnik uređuju naši eminentni agronomi, znanstvenici s fakulteta i znanstvenih instituta. Glavni urednik do 2023. godine bio je Prof. dr. sc. Ivo Miljković. Danas je glavna urednica izv. prof. dr.sc. Branka Šakić Bobić. U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni članci iz svih područja poljodjelstva, društvene vijesti, osvrti na dostignuća u poljoprivrednoj praksi, prikazi knjiga i članaka iz domaće i strane literature. Od ukupnog broja članaka 80 % odnosi se na znanstvene članke, a 20 % na stručne članke i osvrte na aktualne probleme u poljoprivredi. Znanstveni su članci razvrstani na : izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni znanstveni članak, stručni članak i članak iznesen na znanstvenom skupu. Svi znanstveni članci podliježu recenziji. Obavezno se traži mišljenje dva recenzenta, koji imaju doktorat znanosti, a samo u slučaju kad područje nije pokriveno da se izaberu doktori, tada jedan recenzent može biti mr. sc., iz užeg područja koje članak obrađuje. Časopis izlazi u 6 svezaka do 2023. godine, od 2024. godine časopis izlazi u 4 sveska godišnje. Danas se radovi objavljeni u Agronomskom glasniku citiraju u sljedećim bazama podataka: CAB ABSTRACT (CAB INTERNATIONAL), BIOSIS PREVIEWS, AGRICOLA, FOOD SCI.& TECHNOLOGY ABSTRACT, AGRIS, EBSCO Publishing. Časopis je glasilo Hrvatskoga agronomskoga društva.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1930.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Biotehnologija, Poljoprivreda (agronomija)
  • Uključen u Hrčak: 04.04.2006.
  • Prava korištenja: Tekst i slike iz ovog časopisa mogu se koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača
Arhiva

Posjeta: 3.469.794 *