hrcak mascot   Srce   HID

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1845-6707 (Tisak)
ISSN 1847-5299 (Online)
UDK: 32(05)
https://doi.org/10.20901/an
Kontakt: Hrvatsko politološko društvo (Croatian Political Science Association)
Fakultet političkih znanosti (Faculty of Political Sciences)
Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb

Mirjana Kasapović, glavna i odgovorna urednica / editor-in-chief
(email: mirjana.kasapovic@gmail.com)

Daniela Širinić, izvršna urednica / executive editor
(email: dsirinic@fpzg.hr)
Email:
Url: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/analihpd/index
Izdavač: Hrvatsko politološko društvo
  Lepušićeva 6, Zagreb
 
Impresum (61 KB)
Upute autorima (147 KB)
Izjava o izdavackoj etici i nesavjesnosti (242 KB)
Upute za reference (339 KB)
Upute recenzentima (138 KB)

Hrvatsko politološko društvo od 2004. godine izdaje redovitu znanstvenu publikaciju Društva u formi godišnjaka, čiji je suizdavač Fakultet političkih znanosti Zagreb. Glavni je cilj Anala zabilježiti rezultate jednogodišnjeg rada Društva, što bitno utječe na strukturu časopisa. Kako središnje mjesto u tom radu imaju tradicionalni Hrvatski politološki razgovori, tako se najveći dio tekstova odnosi upravo na radove izložene na tim skupovima.

Anali objavljuju i radove koji nisu izloženi na skupovima, ali su komplementarni glavnim tematskim blokovima. Posebno su važni članci koji se odnose na stanje politologije kao znanstvene discipline koji predstavljaju dugoročnu orijentaciju Anala na tematiziranje razvoja političke znanosti i njezinih poddisciplina. Osim toga Anali prate i redovite godišnje aktivnosti u sklopu međunarodne znanstvene suradnje članova HPD-a, među kojima su kongresi IPSA-e i godišnje konferencije CEPSA-e samo neki od primjera takve suradnje. Časopis objavljuje i radove iz srodnih disciplina, komunikologije, medijskih studija, sociologije, povijesti, ekonomije, prava, itd, ako se bave nekom politološki relevantnom temom. Na kraju, ali ne i najmanje važno, časopis donosi niz prikaza novoobjavljenih politoloških knjiga.

Anali objavljuju radove koji zadovoljavaju standarde relevantnosti i znanstvene izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koji su pozitivno ocjenjeni od dva recenzenta u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Sve troškove obrade teksta prije recenziranja, za vrijeme recenzentskog postupka te pri objavi i tiskanju rada snose izdavači. Anali razmatraju za objavljivanje samo članke koji nisu prethodno objavljeni (u cjelini ili djelomično, na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku), te koji trenutno nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u sklopu nekog drugog časopisa ili knjige. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Radovi se zaprimaju isključivo putem OJS elektronskog sustava za uređivanje časopisa.

Članci objavljeni u Analima indeksiraju se u:
ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (European Science Foundation)
International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale (IPSA)
Political Science Complete (EBSCOhost)
Scopus (Elsevier)
Social Science Premium Collection (ProQuest)

Prva godina izlaženja: 2004

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Politologija; Humanističke znanosti;

Uključen u Hrčak: 20.11.2008.

Prava korištenja: Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom. Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Anali prihvaćaju uvjete licence Creative Commons CC BY-NC-SA licence.Arhiva

2016  
  Vol. 13   No. 1
2015  
  Vol. 12   No. 1
2014  
  Vol. 11   No. 1
2013  
  Vol. 10   No. 1
2012  
  Vol. 9   No. 1
2011  
  Vol. 8   No. 1.
2010  
  Vol. 7.   No. 1
2009  
  Vol. 6.   No. 1
2008  
  Vol. 5.   No. 1.
2007  
  Vol. 4   No. 1
2006  
  Vol. 3.   No. 1.
2005  
  Vol. 2.   No. 1.
2004  
  Vol. 1.   No. 1
Posjeta: 217.264 *