Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju

logo Anali Hrvatskog politološkog društva : časopis za politologiju

Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije radove iz političke znanosti, ali i radove iz komunikacijskih znanosti i srodnih disciplina društvenih i humanističkih znanosti, kao što su povijest, sociologija, filozofija, pravo, ekonomija i druge, ako obrađuju teme koju su važne i za političku znanost. Časopis u digitalnom obliku izlazi najkasnije u prosincu godine na koju se respektivno izdanje odnosi dok tiskano izdanje izlazi najkasnije u siječnju iduće godine. Moguće je ranije objavljivanje blokova tematski i problemski povezanih te, iznimno, pojedinačnih tekstova po modelu „na mreži najprije“ (online first) odnosno „prvog pogleda na tekst“ (first view). Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskom jeziku. Pristup časopisu je otvoren (Open Access Journal). U Analima se objavljuju isključivo znanstveni radovi koje su pozitivno ocijenila dva recenzenta u anonimnome recenzentskom postupku. Ako se recenzije bitno razlikuju, uredništvo naručuje treću recenziju i donosi konačnu odluku. Objavljuju se samo članci koji prethodno nisu objavljeni ni u jednoj znanstvenoj publikaciji, cijeli ili djelomice, na hrvatskome ili nekome drugom jeziku te koji nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u nekoj drugoj znanstvenoj publikaciji. Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa Radovi se predaju u formatu Word posredstvom elektroničkog sustava OJS (http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/analihpd/index). Pozitivno recenzirani radovi kategoriziraju se kao izvorni znanstveni radovi (original scientific articles), pregledni članci (review articles) i prethodna priopćenja (research notes). Svi zaprimljeni članci u Analima HPD-a provjeravaju se odgovarajućim programom za detektiranje plagiranja. Rad ili dio rada koji su objavljeni u Analima ne smiju se objaviti u drugima znanstvenim publikacijama bez prethodnog dopuštenja uredništva i informacije o tome da su prvi put objavljeni u Analima. Članci objavljeni u Analima indeksiraju se u: ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (European Science Foundation) International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale (IPSA) Political Science Complete (EBSCOhost) Scopus (Elsevier) Social Science Premium Collection (ProQuest) Directory of Open Access Journals (DOAJ) Asos Indeks

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2004.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Politologija
  • Uključen u Hrčak: 20.11.2008.
  • Prava korištenja: Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom. Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Anali prihvaćaju uvjete licence Creative Commons CC BY-NC-SA licence.