Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 02.12.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 02.12.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Globalno zdravlje i interes države (str. 103-120)

Petar Popović
Pregledni rad


Život tranzitologije u Hrvatskoj politologiji: Ranciereovski pristup (str. 123-145)

Tonči Kursar, Ana Matan
Izvorni znanstveni članak


Antirodni pokreti u 21. stoljeću (str. 149-167)

Maja Gergorić
Pregledni rad


Komparativne studije Bliskoga istoka u Hrvatskoj: stanje discipline (str. 169-190)

Borna Zgurić
Pregledni rad


John Gray: Sedam tipova ateizma (str. 193-197)

Hrvoje Cvijanović
Recenzija, prikaz


Michael Sandel: The Tiranny of Merit: What's Become of the Common Good? (str. 199-207)

Enes Kulenović
Recenzija, prikaz


Mila Dragojević: Amoral Communities: Collective Crimes in Time of War (str. 209-217)

Krešimir Petković
Recenzija, prikaz


Hrvatski politološki razgovori 2020. (str. 221-225)

Bartul Vuksan-Ćusa
Sažetak sa skupa


Posjeta: 24.540 *