Skoči na glavni sadržaj

Hortus Artium Medievalium , Vol. 2 No. 2, 1996.

  • Datum izdavanja: 01.05.1996.
  • Objavljen na Hrčku: 20.05.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Tradicija i inovacija u venecijanskoj skulpturi trecenta: Paolo i oko Paola (str. 0-0)

Francesca D'Arcais
Izvorni znanstveni članak


Two icons of medieval Hvar (str. 0-0)

Zoraida Demori Staničić
Izvorni znanstveni članak


Dva portala XIII. stoljeća u Istri: Model tradicijskog i inovacijskog odnosa prema antici (str. 0-0)

Radovan Ivančević
Izvorni znanstveni članak


Provincija i tradicija - kaštel Soardo-Bembo u Balama (str. 0-0)

Predrag Marković
Izvorni znanstveni članak


Ranokršćanski i ranosrednjovjekovni kompleks Velika Gospa kod Bala - prva faza istraživanja (str. 0-0)

Jean-Pierre Caillet, Miljenko Jurković, Ivan Matejčić
Prethodno priopćenje


O otkriću još jedne ranokršćanske crkve na otoku Krku (str. 0-0)

Ranko Starac
Prethodno priopćenje


Posjeta: 13.664 *