Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 05.10.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 05.10.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Redizajn radnog prostora radnika koji unose prtljagu u spremnik zrakoplova (str. 197-210)

Fikret Veljović, Ilirijana Haxibeqiri Karabdić
Izvorni znanstveni članak


Procjena rizika radnog mjesta u Zagrebačkom holdingu d.o.o. (str. 211-218)

Srebrenka Mesić, Eos Martinac
Izvorni znanstveni članak


Potencijalno nosive elektronike u odnosu na pametni tekstil (str. 219-226)

Daniela Zavec Pavlinić
Prethodno priopćenje


Oblikovanje zaštitne odjeće, obuće i opreme s ergonomskog stajališta (str. 227-236)

Anica Hursa Šajatović, Zvonko Dragčević, Daniela Zavec Pavlinić
Pregledni rad


Workplace accidents caused by electric shock (str. 0-0)

Nenad Papić
Stručni rad


Leadership and intervention in behavior as a way to improve safety-at-work culture (str. 0-0)

Frano Mika, Antonia Deković, Andrea Forzan, Sandra Pavičić Žeželj
Stručni rad


Sigurni postupci pri rukovanju bocama sa stlačenim plinovima (str. 271-274)

Zlatko Perić, Janja Mužina
Ostalo


Prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara (str. 275-278)

Đurđica Pavelić
Ostalo


Posebne kategorije otpada (III. dio) (str. 279-284)

Branimir Fuk
Ostalo


Radni odnosi (str. 285-289)

Rihard Gliha
Ostalo


Pitanja i odgovori (str. 295-296)

Veronika Laušin
Ostalo


Stanje zaštite na radu u 2016. godini (str. 299-312)

Đuro Pap
Ostalo


Posjeta: 31.979 *