Skoči na glavni sadržaj

Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 40 No. 5, 2017.

  • Datum izdavanja: 27.10.2017.
  • Objavljen na Hrčku: 05.11.2017.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-1)


Ostalo


Sadržaj (str. 3-4)

Contents (str. 3-4)


Kazalo


Kemijski sastav ploda maraske u klimatski dvije različite godine (str. 6-13)

Lepomir Čoga, Vesna Jurkić, Silvija Zeman, Ante Jurkić, Sanja Slunjski
Izvorni znanstveni članak


Structure of the apple supply chain and analysis of relationship between supply chain members (str. 23-23)

Željka Mesić, Ana Jezidžić, Marina Tomić, Lari Hadelan
Izvorni znanstveni članak


Kvasci za proizvodnju bioetanola iz hidrolizata lignoceluloznih sirovina (str. 24-33)

Vlatka Petravić Tominac, Martina Tolvajčić, Damir Stanzer, Jasna Mrvčić, Božidar Šantek
Pregledni rad


Sida hermaphrodita as novel energy crop in Republic of Croatia (str. 49-49)

Tajana Krička, Mateja Grubor, Vanja Jurišić, Joip Leto, Neven Voća, Nikola Bilandžija, Ana Martin
Pregledni rad


Akumulacija kadmija i žive u jestivim saprotrofnim i ektomikoriznim gljivama (str. 50-58)

Ivan Širić, Marko Mihaljević, Ivo Grgić, Ivica Kos
Izvorni znanstveni članak


Precjepljivanje starih stabala maslina (str. 60-66)

Željko Prgomet, Iva Prgomet
Prethodno priopćenje


Comparison of the characteristics of grape varieties Babica and Tribidrag (str. 75-75)

Živko Skračić, Mara Banović
Pregledni rad


Vinski kultivari vinove loze u Hercegovini (str. 78-85)

Nino Rotim, Mladen Gašpar, Ivica Perić
Pregledni rad


Influence of cold maceration on ´Grk´ wine quality (str. 94-94)

Ana-Marija Jagatić Korenika, Ivan Batistić, Ana Jeromel
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 22.562 *