Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.01.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 13.02.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj vrste i udjela diizocijanata na toplinska i mehanička svojstva mješavina poliuretana i polikarbonata (str. 1-10)

Emi Govorčin Bajsić, Ana Peršić
Izvorni znanstveni članak


The Effect of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu-Al-Mn Shape Memory Alloy (str. 11-17)

Stjepan Kožuh, Mirko Gojić, Ivana Ivanić, Tamara Holjevac Grgurić, Borut Kosec, Ivan Anžel
Izvorni znanstveni članak


Mezoporozni katalizator PtSnO2/C s povećanom katalitičkom aktivnošću za elektrooksidaciju etanola (str. 19-27)

Siyu Chen, Lei Shi, Liang Wang
Izvorni znanstveni članak


Fuel-related Emissions from the Croatian Municipal Solid Waste Collection System in 2013: Mixed Municipal Waste (str. 49-66)

Anamarija Grbeš, Ilijana Ljubić, Želimir Veinović
Stručni rad


Kemija u nastavi:
Etimološki pristup učenju kemije
(str. 67-71)

Nenad Raos, Nenad Raos (ur.)
Stručni rad


Mišljenja i komentari:
Na rubu znanosti
(str. 74-74)

Nenad Raos
Ostalo


Osvježimo znanje:
Bezdimenzijske značajke u dinamici fluida
(str. 77-78)

Nenad Bolf, Nenad Bolf (ur.)
Ostalo


Industrijsko-gospodarski pregled (str. 79-80)

Dušan Ražem (ur.)
Ostalo


Tehnološke zabilješke (str. 81-82)

Dušan Ražem (ur.)
Ostalo


Zaštita okoliša (str. 83-84)

Vjeročka Vojvodić (ur.)
Ostalo


Aktualnosti iz industrije (str. 88-94)


Vijest


Osvrti:
Dvije godine Kemijsko-tehnološkog fakulteta na novoj adresi – od Nikole Tesle do Ruđera Boškovića
(str. 95-96)

Igor Jerković, Slobodan Brinić, Dražan Jozić, Matko Erceg, Ivana Smoljko
Esej


Iz kalendara izdvajamo (str. 97-97)

Ana Blažeković (ur.)
Ostalo


Pregled tehničke literature i dokumentacije (str. 99-101)

Domagoj Vrsaljko (ur.)
Ostalo


Mjerna i regulacijska tehnika:
Regulacija nadjačavanjem
(str. 102-103)

Nenad Bolf, Nenad Bolf (ur.)
Ostalo


Sigurnost i zaštita na radu:
Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja radnika INA Grupe
(str. 104-107)

Ilijana Brkanović, Indira Aurer Jezerčić (ur.)
Ostalo


Popis recenzenata 2017. (str. 108-108)

Zdenko Blažeković (ur.)
Ostalo


Posjeta: 10.195 *