Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 19.12.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 11.03.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Cedevita HEALTHY OTG (str. 60-69)


Ostalo


Voće i povrće kao biokatalizatori za dobivanje kiralnih spojeva (str. 70-77)

Karla Hanousek Čiča, Jasna Mrvčić, Damir Stanzer, Tamara Jakovljević, Ivana Radojčić Redovniković
Pregledni rad


Utjecaj pripremnih tehnika i termičkih postupaka procesiranja na sadržaj ostataka pesticida u namirnicama (str. 78-85)

Marina Miletić, Teuta Murati, Ada Puntarić, Nina Bilandžić, Ivana Kmetič
Pregledni rad


Nutritional status of hemodialysis patients (str. 86-94)

Ines Panjkota Krbavčić, Ivica Vrdoljak, Martina Bituh, Ivana Rumora Samarin, Anja Vukomanović, Mia Duvnjak
Izvorni znanstveni članak


Aminoglikozidni antibiotici – primjena u veterinarstvu i kontrola u hrani životinjskog podrijetla (str. 95-106)

Liridone Fejzuli, Božica Solomun Kolanović, Jagoda Šušković, Blaženka Kos, Nina Bilandžić
Pregledni rad


Kontrola antimikrobnih lijekova u medu (str. 107-119)

Nina Bilandžić, Božica Solomun Kolanović, Ivana Tlak Gajger, Petra Buljan, Marina Krpan, Mirjana Hruškar
Pregledni rad


Application of NIR spectroscopy in gluten detection as a cross-contaminant in food (str. 120-127)

Marija Radman, Tamara Jurina, Maja Benković, Ana Jurinjak TUšek, Davor Valinger, Jasenka Gajdoš Kljusurić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj ultrazvuka i visokog hidrostatskog tlaka na fizikalna svojstva sojinog mlijeka kao baze za pripravu napitaka (str. 128-135)

Tomislav Bosiljkov, Domagoj Kurtoić, Sven Karlović, Mladen Brnčić, Filip Dujmić, Marko Marelja, Marko Škegro, Damir Ježek
Izvorni znanstveni članak


Uklanjanje kompleksa β-glukan-AFM1 iz mlijeka (str. 136-139)

Željko Jakopović, Iva Čanak, Jadranka Frece, Jasna Bošnir, Martina Ivešić, Željka Kuharić, Željka Pavlek, Ksenija Markov
Izvorni znanstveni članak


Assessment of nutritional support in patients after liver and kidney transplantation (str. 140-146)

Maja Ćurić Delač, Zlata Flegar Meštrić, SOnja Perkov, Leda Borovac Štefanović, Željko Vidas, Branislav Kocman, Stipislav Jadrijević, Jasna Aladrović, Marina Mandelsamen Perica, Ivančica Delaš
Izvorni znanstveni članak


Polyphenolic profile of fresh chokeberry and chokeberry products (str. 147-153)

Mandica Tamara Tolić, Ksenija Marković, Nada Vahčić, Ivana Rumora Samarin, Nina Mačković, Ines Panjkota Krbavčić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 23.217 *