Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 58. No. Supplement 1, 2019.

  • Datum izdavanja: 01.07.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 26.08.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-3)


Ostalo


Foreword (str. 7-7)

Kata Šakić, Slobodan Mihaljević
Uvodnik


Deksametazon- intratekalni reducens jednostavnih hematoloških biomarkera stresa (str. 17-17)

Livija Šakić, Dinko Tonković, Kata Šakić
Izvorni znanstveni članak


Komparacija efekta blokade pleksus brahijalisa supraklavikularnim i aksilarnim pristupom - naša iskustva (str. 22-22)

Ismet Suljević, Omer Suljević, Maida Turan, Amela Grbo, Ismana Šurković
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj lokalne infiltracijske analgezije na poslijeoperacijsku bol u pacijenata s abdominoplastikom (str. 28-28)

Dinko Bagatin, Tomica Bagatin, Johann Nemrava, Martina Šarec Ivelj, Judith Deutsch, Kata Šakić
Izvorni znanstveni članak


The Anatomy of Orofacial Innervation (str. 35-41)

Ivana Bičanić, Ana Hladnik, Domagoj Džaja, Zdravko Petanjek
Pregledni rad


The Role of Paravertebral Blocks in Ambulatory Surgery: Review of the Literature (str. 43-47)

Miroslav Župčić, David Dedić, Sandra Graf Župčić, Viktor Đuzel, Tatjana Šimurina, Livija Šakić, Igor Grubješić, Ingrid Šutić, Ivana Šutić, Andjelko Korušić
Pregledni rad


Regionalna anestezija u neurokirurgiji (str. 52-52)

Dinko Tonković, Daniela Bandić Pavlović, Robert Baronica, Igor Virag, Martina Miklić Bublić, Nataša Kovač, Željko Drvar
Pregledni rad


Lokalni anestetici i steroidi: kontraindikacije i komplikacije - trenutni klinički pregled (str. 61-61)

Tatjana Šimurina, Boris Mraović, Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Marina Vulin
Pregledni rad


Impact of Local Infiltration Anesthesia on Postopertive Pain Management after Rhinoplasty in Day Care Surgery (str. 62-65)

Tomica Bagatin, Dinko Bagatin, Livija Šakić, Kata Šakić
Stručni rad


Usporedba učinaka i lokalne infiltracijske analgezije u različitih kirurških zahvata u dnevnoj kirurgiji (str. 73-73)

Kata Šakić, Dinko Bagatin, Tomica Bagatin, Livija Šakić, Vjekoslav Jeleč, Aleksandar Včev
Stručni rad


Orofacijalna bol: dijagnostički i terapijski izazovi (str. 89-89)

Tomislav Badel, Dijana Zadravec, Vanja Bašić Kes, Mia Smoljan, Sandra Kocijan Lovko, Iris Zavoreo, Ladislav Krapac, Sandra Anić Milošević
Stručni rad


Spinal Anaesthesia-induced Hypotension in Obstetrics: Prevention and Therapy (str. 90-94)

Ivan Šklebar, Tonka Bujas, Dubravko Habek
Stručni rad


Regionalna anestezija u torakalnoj i abdominalnoj kirurgiji (str. 100-100)

Vesna Novak-Jankovič, Jasmina Markovič-Božič
Stručni rad


Applications and Critical Evaluation of Fascia Iliaca Compartment Block and Quadratus Lumborum Block for Orthopedic Procedures (str. 108-113)

Mihovil Plečko, Ivan Bohaček, Branko Tripković, Mislav Čimić, Mislav Jelić, Domagoj Delimar
Stručni rad


Medico- Legal Responsibility in Management of Acute and Chronic Pain in Obstetric (str. 114-116)

Dubravko Habek, Ivan Šklebar
Stručni rad


Posjeta: 43.303 *