Skoči na glavni sadržaj

ERS : EDUKACIJA REKREACIJA SPORT , Vol. 29 No. 42, 2020.

  • Datum izdavanja: 02.11.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 27.10.2020.

Sadržaj

Puni tekst

SADRŽAJ (str. 3-0)


Bibliografija


UVODNA RIJEČ UREDNIŠTVA (str. 4-0)


Uvodnik


MOŽE LI SE NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA SVEUČILIŠTIMA POVEZIVATI S TRADICIONALNIM STUDIJIMA? (str. 13-17)

Veno Đonlić, Jasna Lulić Drenjak, Viktor Moretti
Stručni rad


STAVOVI UČENIKA MEDICINSKE ŠKOLE U RIJECI PREMA NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (str. 25-31)

Jasminka Hržić-Grubelić, Saša Uljančić, Sandra Bošković
Stručni rad


RAZLIKE U EKSPLOZIVNOJ JAKOSTI DONJIH EKSTREMITETA KOD DJECE RANE ŠKOLSKE DOBI (str. 32-36)

Josipa Kelek, Biljana Trajkovski, Sanja Ljubičić
Stručni rad


EGOSCUE METODA U REKREATIVNOM VJEŽBANJU I UKLANJANJU BOLI (str. 37-39)

Bojana Muačević Gal
Stručni rad


NEGATIVNI UČINCI DUGOTRAJNOG SJEDENJA NA POSTURU (str. 40-42)

Bojana Muačević Gal
Stručni rad


DIJABETES I TJELOVJEŽBA (str. 43-46)

Mladen Hraste, Gabriel Papić, Anna Alajbeg
Stručni rad


ŠKOLA ZA ŽIVOT (str. 51-52)

Damir Rabar, Tina Milunović, Edo Antić
Vijest


(str. 54-55)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij


(str. 58-0)


Zahvala


Posjeta: 13.765 *