Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.01.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 31.01.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Peliška kuća na Župi, prilog poznavanju leksika kunovskoga govora na poluotoku Pelješcu (str. 33-47)

Marijana Tomelić Ćurlin
Izvorni znanstveni članak


Govor Jelse na otoku Hvaru i pisanje Marice Gamulin (str. 49-76)

Filip Galović
Izvorni znanstveni članak


Jaslice u jednoj privatnoj kući na otoku Silbi (str. 77-93)

Teodora Vigato
Izvorni znanstveni članak


Govor Pagubica: prilog istraživanju rubnih govora buzetskog dijalekta (str. 95-115)

Alvijana Klarić
Prethodno priopćenje


Dva salma, najkraći i najduži (str. 117-141)

Siniša Vuković
Ostalo


Vrsna monografija o štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara (str. 161-169)

Filip Galović
Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 9.526 *