Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 143 No. 3-4, 2021.

  • Datum izdavanja: 29.04.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 30.04.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Utjecaj pandemije COVID-19 na rad patologije i citologije u Kliničkom bolničkom centru Rijeka (str. 81-89)

Danijela Vrdoljak Mozetič, Anita Savić Vuković, Manuela Avirović, Irena Seili Bekafigo, Dora Fučkar Čupić, Ksenija Jurinović, Gordana Đorđević, Senija Eminović, Nives Jonjić
Izvorni znanstveni članak


Adherencija i propisivanje statina u primarnoj prevenciji unutar primarne zdravstvene zaštite (str. 90-94)

Juraj Jug, Valentina Juraga, Ivor Jelavić
Izvorni znanstveni članak


Gigantski, brzorastući lipom Retziusovog prostora (str. 95-97)

Goran Augustin, Lucija Brkić, Zlatko Marušić
Izvorni znanstveni članak


Reconstruction of the lateral defect of the lower lip by a combination of two advancement flaps (str. 98-102)

Marijan Kovačić, Ivan Kovačić
Izvorni znanstveni članak


Gordon Holmesov sindrom prvi put dijagnosticiran u Hrvatskoj (str. 103-107)

Vesna Brinar, Karin Zibar Tomšić, David Ozretić, Franko Stepčić
Izvorni znanstveni članak


Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom (str. 108-112)

Anko Antabak, Dino Papeš, Krešimir Bulić, Ivo Sjekavica, Ivana Jurca, Dražen Perkov, Tomislav Luetić
Izvorni znanstveni članak


Manometrija visoke rezolucije u dijagnostici bolesti jednjaka (str. 113-119)

Agata Ladić, Alemka Jaklin-Kekez, Nadan Rustemović, Željko Krznarić
Izvorni znanstveni članak


Razumijevanje, prevencija i liječenje refeeding-sindroma: uloga tiamina (str. 120-129)

Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić
Pregledni rad


Arteritis divovskih stanica (str. 130-138)

Dijana Perković, Simeon Grazio, Tatjana Kehler, Jadranka Morović Verglas, Srđan Novak, Višnja Prus, Branimir Anić
Pregledni rad


Prof. dr. Asaf Duraković 
[16. 5. 1940. – 16. 12. 2020.] (str. 139-140)

Zijad Duraković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Dr. Jozo Mihaljević 
[15. 5. 1961. – 30. 1. 2021.] (str. 141-141)

Sanja Bukvić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 18.642 *