Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 22.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Aksilarnu limfadenektomiju trebalo bi izostaviti kod bolesnica sa karcinomom dojke i minimalnom rezidualnom bolesti u sentinel limfnom čvoru nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja (str. 65-65)

Ana Car-Peterko, Manuela Avirović, Petra Valković-Zujić, Koraljka Rajković-Molek, Ingrid Belac-Lovasić, Franjo Lovasić
Izvorni znanstveni članak


Upotreba i odgođene komplikacije nakon ugradnje govorne proteze kod laringektomiranih bolesnika - naš pristup rješavanju curenja uz protezu (str. 71-71)

Marija Pastorčić-Grgić, Pavao Perše, Boris Stubljar, Sandra Doko
Stručni rad


Djelomična laparoskopska adrenalektomija kod aldosteronoma: naše iskustvo (str. 75-75)

Zvonimir Misir, Goran Glavčić, Suzana Janković, Jakša Filipović-Čugura
Stručni rad


Magnetna rezonanca dojki – gdje smo 2021? (str. 86-86)

Mirta Zekan-Vučetić, Saša Schmidt, Helga Sertić-Milić, Jelena Popić, Ljubica Luetić-Cavor, Borki Vučetić
Pregledni rad


Značaj intervencijske radiologije u transplantaciji jetre (str. 93-93)

Vitorio Perić, Helga Sertić-Milić, Tomica Bratić, Mirta Zekan-Vučetić, Nikola-Ivan Leder, Thomas Ferenc, Vinko Vidjan
Pregledni rad


Prva linija liječenja metastatskog urotelnog raka mokraćnog mjehura (str. 102-102)

Lorena Stamičar, Marija Gamulin
Pregledni rad


Perioperativno liječenje karcinoma želuca - kratak pregled (str. 107-107)

Josipa Flam, Luka Perić, Mirela Šambić-Penc, Maja Kovač-Barić, Darko Kotromanović, Nora Pušeljić, Ivana Canjko
Pregledni rad


Adjuvatno liječenje melanoma (str. 117-117)

Luka Simetić, Krešimir Blažević, Davorin Herceg
Pregledni rad


Toksičnost imunoterapije (str. 123-123)

Ivana Canjko, Luka Perić, Josipa Flam, Maja Kovač-Barić, Darko Kotromanović, Nora Pušeljić, Mirela Šambić-Penc
Pregledni rad


Microbiome and cancer (str. 124-132)

Mikrobiom i rak (str. 132-132)

Franjo Cmrečak, Franjo Stručić, Lidija Beketić-Orešković, Iva Andrašek
Pregledni rad


Atipične glandularne stanice u papa testu kao primarna prezentacija seroznog borderline tumora jajnika (str. 142-142)

Danijela Jurič, Ana Barišić, Sanda Rajhvajn, Vesna Mahovlić, Davor Petrović, Marija Macan, Franjo Grgić
Ostalo


Zahvala recenzentima (str. 143-143)


Ostalo


Posjeta: 9.438 *