Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 144 No. Supp 6, 2022.

  • Datum izdavanja: 08.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 12.01.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Mogu li nam konstitucijski čimbenici pomoći pri preoperativnoj dijagnostici folikularnih promjena štitnjače? (str. 22-22)

Stela Marković, Anton Malbašić, Jelena Bošnjak, Krešimir Gršić
Sažetak sa skupa


Možemo li se osloniti na Bethesda sustav klasifikacije kod diferencijacije folikularnih lezija štitnjače? (str. 23-23)

Anton Malbašić, Stela Marković, Krešimir Gršić
Sažetak sa skupa


Efekt leptira ili trebamo li naći nultog krivca? (str. 24-24)

Josip Kajan, Điđi Delalić, Marija Heffer
Sažetak sa skupa


Pregled literature o utjecaju hormonske nadomjesne terapije na kognitivne funkcije postmenopau- zalnih žena (str. 25-25)

Drago Baković, Jana Bebek, Mara Bebek, Jelena Osmanović Barilar
Sažetak sa skupa


Spasi život, budi uljudan: Zašto su pristojnost i ugodnost važne za vaše pacijente (str. 26-26)

Điđi Delalić, Nora Knez, Ingrid Prkačin
Izvorni znanstveni članak


Neplodnost kod žena koje su preboljele tumor u djetinjstvu i mogućnosti prevencije i liječenja (str. 27-27)

Klara Bosnić, Zrinka Vuksan-Ćusa, Alojzija Brčić, Klara Živković
Sažetak sa skupa


22-GODIŠNJA PACIJENTICA S BOLI U PRSIMA – ANKSIOZNOST ILI NEŠTO DRUGO? (str. 28-28)

Mirta Peček, Jelena Rakić Matić
Sažetak sa skupa


Gigantski mucinozni cistadenom jajnika kod mlade žene (str. 29-29)

Josipa Živko, Marina Andrešić, Marko Milošević, Zrinka Rob
Sažetak sa skupa


Skijaški palac - prikaz slučaja (str. 30-30)

Afan Ališić, David Glavaš Weinberger, Hana Hajsok
Sažetak sa skupa


Resekcijska artroplastika kuka: uspješna metoda liječenja difuznog B-velikostaničnog limfoma kuka (str. 31-31)

David Glavaš Weinberger, Mihael Grzelja, Inga Mandac Smoljanović, Tomislav Smoljanović
Sažetak sa skupa


Učinkovitost venetoklaksa u liječenju relapsirajuće i refraktorne akutne mijeloične leukemije (str. 33-33)

Josipa Dropuljić, Anđela Deak, Nadira Duraković
Sažetak sa skupa


OD HIPOHONDRA DO KARCINOMA NAZOFARINKSA (str. 34-34)

Tino Hmelina, Matija Ivančić, Stjepan Herceg, Marin Boban
Sažetak sa skupa


Transkateterska implantacija aortnog zaliska (TAVI) umjesto transplantacije srca kod pacijenta s dila- tativnom kardiomiopatijom (str. 35-35)

Maja Grubeša, Lara Fotez, Klara Dorešić, Lea Jukić, Mario Udovičić
Sažetak sa skupa


Palijativno kardiokirurško liječenje u djeteta s Edwardsovim sindromom (str. 36-36)

Dina Gržan, Marjan Kulaš, Lea Jukić, Sanda Huljev Frković
Sažetak sa skupa


Etičnost medicinski potpomognutog započinjanja novog života koji ugrožava već postojeći (str. 37-37)

Klara Živković, Marta Živković Njavro, Aljoša Šikić, Mia Alerić, Marijana Knezović Florijan
Sažetak sa skupa


Visokorizična trudnoća u trudnice sa mutacijom FLNA gena (str. 38-38)

Marta Živković Njavro, Klara Živković, Klara Bosnić
Sažetak sa skupa


Glavobolja u pacijenta sa sistemskim eritemskim lupusom izazvana gigantocelularnim arteritisom (str. 39-39)

Paola Negovetić, Ena Parać, Ljiljana Smiljanić Tomičević
Sažetak sa skupa


Otitis externa maligna u 89-godišnjeg bolesnika sa šećernom bolešću (str. 40-40)

Stjepan Herceg, Tino Hmelina, Marin Boban, Mihael Ries
Sažetak sa skupa


Maligna bolest, ili je nešto drugo? (str. 41-41)

Klara Dorešić, Robert Gečević, Maja Grubeša, Lucija Galiot, Đivo Ljubičić, Grgur Salai
Sažetak sa skupa


Hepatalna adenomatoza - prikaz rijetke indikacije za transplantaciju jetre (str. 42-42)

Nikolina Novak, Tin Rosan, Nikola Sobočan
Sažetak sa skupa


Povrat dijabetes tip 1 protutijela u pacijentice s transplantiranom gušteračom i bubregom (str. 43-43)

Krunoslav Budimir, Marija Doronjga, Drago Baković, Bojana Maksimović
Sažetak sa skupa


Primary ileal volvulus (str. 44-44)

Primarni volvulus ileuma (str. 44-44)

Marina Andrešić, Josipa Živko, Mihaela Benčić, Maša Sorić
Sažetak sa skupa


Sweet's syndrome (str. 45-45)

Sweetov sindrom (str. 45-45)

Jana Bebek, Drago Baković, Mara Bebek, Matko Markotić, Biljana Knežević, Marko Banić
Sažetak sa skupa


Formacija intramuralnog tromba u desnom atriju bolesnice sa hiperviskoznim sindromom (str. 46-46)

Stjepan Galić, Alen Gabrić, Martina Đuras, Mario Udovičić
Sažetak sa skupa


Uloga HRCT-a u invazivnoj aspergilozi (str. 47-47)

Alen Gabrić, Lucija Ercegovac, Stjepan Galić, Tin Gabrić, Jelena Popić
Sažetak sa skupa


Pilonidalni sinus interdigitalnog prostora šake (str. 48-48)

Lara Fotez, Lucija Fotez, Lucija Galiot, Maja Grubeša, Robert Kliček
Sažetak sa skupa


Recidiv atipičnog hemolitičko-uremijskog sindroma potaknut COVID-19 bolešću (str. 49-49)

Mihaela Benčić, Marina Andrešić, Maša Sorić
Sažetak sa skupa


Tumor Sertoli-Leydigovih stanica kao uzrok hiperandrogenemije (str. 50-50)

Lucija Ercegovac, Alen Gabrić, Martina Đuras, Tin Gabrić, Velimir Altabas
Sažetak sa skupa


Bolovi u testisu kao inicijalni simptom rupture aneurizme abdominalne aorte (str. 51-51)

Mia Alerić, Marta Živković Njavro
Sažetak sa skupa


Trzajevi koji nisu epilepsija: PSIHOGENI NEEPILEPTIČKI NAPADAJI (PNES) (str. 52-52)

Ena Parać, Paola Negovetić, Vedran Karabeg
Sažetak sa skupa


Primarna rekonstrukcija ulnarnog živca nakon prostrijelne rane (str. 53-53)

Lucija Galiot, Lara Fotez, Karla Lakobrija, Zlatko Vlajčić
Sažetak sa skupa


USPJEŠNO OSTVARENJE POTOMSTVA NAKON KRIOPREZERVACIJE SPERMIJA ZBOG MA- LIGNE BOLESTI TESTISA (str. 54-54)

Manuela Bajan, Jelena Benčić, Andrea Kostić, Matea Kostić, Doroteja Pavan Jukić
Sažetak sa skupa


PROVOĐENJE TRAJNE ANTIBIOTSKE SUPRESIVNE TERAPIJE RADI PREVENCIJE RECIDI- VIRAJUĆIH INFEKCIJA ENDOPROTEZE KOLJENA (str. 55-55)

Ana Uroš, Anamaria Bukulin, Marko Čuljak, Matija Ivančić
Sažetak sa skupa


Preklapanje medicinske i socijalne skrbi kod starijih, bolesnih i nemoćnih (str. 56-56)

Marin Boban, Stjepan Herceg, Tino Hmelina
Sažetak sa skupa


Uloga obrade koštanih posmrtnih ostatka u identifikaciji nestalih osoba: prikaz slučaja (str. 57-57)

Jelena Bošnjak, Stela Marković, Marija Baković, Pero Bubalo
Sažetak sa skupa


Pleuralni izljev i ascites kao prvi znakovi sistemskog vaskulitisa (str. 58-58)

Martina Đuras, Stjepan Galić, Lucija Ercegovac, Marija Gomerčić Palčić
Sažetak sa skupa


Što je LADA? Dijabetes tipa 1 s kasnim početkom u 72-godišnjeg muškarca (str. 59-59)

Tin Rosan, Nikolina Novak, Ivana Kraljević
Sažetak sa skupa


Obiteljski hipofosfatemijski rahitis: genetska osnova, prikaz slučaja te novi pristupi u liječenju (str. 61-61)

Lea Jukić, Dina Gržan, Danijela Petković Ramadža, Ivo Barić, Tamara Žigman, Mislav Čavka
Sažetak sa skupa


Uloga studenata medicine u edukaciji o spolnom i reproduktivnom odgoju u njihovoj zajednici (str. 64-64)

Marjan Kulaš, Klara Miljanić, Dina Gržan
Sažetak sa skupa


Posjeta: 22.342 *