Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 22.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 27.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Rodna ravnopravnost u vodećim onkološkim centarima (str. 51-51)

Dragan Marinić-Korolija, Iva Kirac, Ljiljana Mayer, Siniša Varga
Pismo uredniku


Raspodjela energije vodikovih veza i informacijsko-teorijska analiza krvnog seruma hrčka s eksperimentalnim Graffi tumorom (str. 61-61)

Nikolai Neshev, Ignat Ignatov, Reneta Toshkova, Cristos Drossinakis, Georgi Gluhchev
Izvorni znanstveni članak


Nedostatak informacija o raku debelog crijeva i rektuma u široj javnosti mogao bi biti razlog niske stope odgovora na program probira (str. 65-65)

Mara Bebek, Sanja Langer, Lana Botak, Petar Jazbec, Vesna Ramljak, Ivan Milas
Izvorni znanstveni članak


Prognostički značaj predoperativnih računskih hematoloških upalnih parametara kod pacijentica s karcinomom dojke (str. 80-80)

Karmela Ana Popović, Ljiljana Mayer, Ivan Milas, Mihaela Gaće, Milica Šoštarić, Mario Šekerija, Franjo Stručić, Donatella Verbanac
Izvorni znanstveni članak


Potpuni patološki odgovor nakon neoadjuvantne kemoradioterapije lokalno uznapredovalog karcinoma rektuma (str. 86-86)

Ozana Miličević, Ines Trkulja, Andrija Matijević, Loris Ćurt, Patricija Sesar, Meliha Solak, Snježana Ramić, Iva Kirac
Izvorni znanstveni članak


Predskazatelji intenziteta akutne poslijeoperacijske boli u bolesnica s karcinomom dojke (str. 102-102)

Mirjana Mioč, Gordana Brozović, Ljilja Štefančić, Ivan Šklebar, Mladen Stanec
Stručni rad


Uloga metalotionina u karcinomu dojke (str. 108-108)

Sara Bilić-Knežević, Mirisa Tokić, Tamara Gulić, Manuela Avirović, Damir Grebić
Pregledni rad


Utjecaj preoperacijske magnetske rezonancije dojki na kirurško liječenje Novodijagnosticiranog raka dojke (str. 117-117)

Damir Grebić, Petra Valković-Zujić, Iva Pozderac, Domagoj Kustić, Matea Hrboka-Zekić
Pregledni rad


HER2-low napredno liječenje raka dojke (str. 125-125)

Marija Ban, Eduard Vrdoljak
Pregledni rad


Lokalno liječenje moždanih metastaza raka dojke (str. 130-130)

Ana Magličić, Paula Podolski, Nera Šarić, Majana Soče, Maja Baučić, Sanja Vušković, Tena Mlinarić-Koprivanac, Dora Šimović, Petra Đelalija, Ivan Zrilić, Martina Bašić-Koretić
Pregledni rad


Je li moguće očuvanje plodnosti kod bolesnica s ginekološkim rakom? (str. 137-137)

Zrinka Rendić-Miočević, Mirna Alvir, Ivana Orešković, Lidija Beketić-Orešković
Pregledni rad


Uspješna trudnoća u pacijentice s karcinomom endometrija (str. 141-141)

Sandra Radović-Radovčić, Egon Kruezi, Jasna Martinčević, Lana Postružin-Gršić, Kristina Čimić
Studija slučaja


Lokoregionalna terapija u liječenju hepatocelularnog karcinoma – prikaz slučaja (str. 145-145)

Helga Sertić-Milić, Nikolina Jurjević, Thomas Ferenc, Jelena Svetec-Dvorski, Mirta Zekan-Vučetić, Vinko Vidjak
Studija slučaja


Uloga radioterapije u liječenju lokalno uznapredovalog karcinoma penisa (str. 148-148)

Mirela Šambić-Penc, Luka Perić, Ivana Canjko, Maja Kovač-Barić, Darko Kotromanović, Nora Pušeljić, Josipa Flam
Studija slučaja


Zahvala recenzentima (str. 149-149)


Zahvala


Posjeta: 11.036 *