Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.03.1995.
  • Objavljen na Hrčku: 06.04.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Nabojska ovisnost ionizacije–ekscitacije helija brzim česticama (str. 1-16)

Sujata Bhattacharyya
Izvorni znanstveni članak


Transportna svojstva tankih filmova (PbTe)9.7Sb0.3 slitina (str. 17-31)

Zeinab S. El-Mandouh, Mohamed El-Shabasy
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj ukriženog električnog i magnetskog polja na efektivnu elektronsku masu u poluvodičkim super–rešetkama (str. 33-44)

Kamakhya Prasad Ghatak, Shambhu N. Banik
Izvorni znanstveni članak


Fizikalna svojstva δ–Bi2O3 tankih filmova (str. 45-53)

Hamdia A. Zayed
Izvorni znanstveni članak


Rastezljivost i električna svojstva legura Al–Si u ovisnosti o torziji i napetosti (str. 55-63)

Tawfick H. Youssef, Fardos A. Saadalah, Isis K. Bishay
Izvorni znanstveni članak


Proučavanje metodom rendgenske difrakcije smjesa W–B sustava pripravljenih iz tih prahova nakon intenzivnog kugličnog mljevenja (str. 65-72)

Mirko Stubičar, Antun Tonejc, Nada Stubičar
Izvorni znanstveni članak


Dvodomenski model magnetizacije u tankim diskovima s jednoosnom magnetskom anizotropijom (str. 73-79)

Ivan Antonov, Jerzy M. Mucha, Lyudmil Vatskitchev, Maria Vatskitcheva
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 1.689 *