Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 02.05.1995.
  • Objavljen na Hrčku: 03.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Pobuđenja kolektivne teorije polja u Calogerovu modelu (str. 93-110)

Ivan Andrić, Velimir Bardek, Larisa Jonke
Izvorni znanstveni članak


Usporedba modela raspodjele veličine čestica u moru (str. 111-120)

Dubravko Risović, Mladen Martinis
Izvorni znanstveni članak


Comptonovo raspršenje unatrag HF rendgenskog zračenja u germaniju (str. 127-135)

Selim Pašić, Ksenofont Ilakovac
Izvorni znanstveni članak


Određivanje naboja teških čestica kozmičkog zračenja pomoću brojanja δ–zraka u fuji ET–7B nuklearnoj emulziji (str. 137-144)

Basudhara Basu, Rena Majumdar, Pratibha Pal, Deba Prasad Bhattacharyya, Masami Fujii
Izvorni znanstveni članak


SU(2) asimetrija u moru lakih kvarkova (str. 145-155)

Abhijit Sidhanta
Izvorni znanstveni članak


Tuneliranje τ –leptona kroz statički jednodimenzijski Higgsov potencijal (str. 157-165)

Nils Dalarsson
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 1.424 *