Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 22.06.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2009.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. IV-IV)


Kazalo


Contents (str. V-V)


Kazalo


(str. 7-8)

Jasna Čapo Žmegač
Uvodnik


MAPPING MEDITERRANEAN PORTUGAL: PASTORAL AND COUNTER-PASTORAL (str. 9-31)

Joao Leal
Izvorni znanstveni članak


A CROATIAN CONTROVERSY: MEDITERRANEAN - DANUBE - BALKANS (str. 103-119)

Dunja Rihtman-Auguštin
Pregledni rad


MADE IN TRIESTE. GEOPOLITICAL FEARS OF AN ISTRIANIST DISCOURSE ON THE MEDITERRANEAN (str. 121-134)

Bojan Baskar
Izvorni znanstveni članak


THE MEDITERRANEAN FROM A MEDITERRANEAN ANGLE: RENAISSANCE DUBROVNIK (str. 135-154)

Valentina Gulin Zrnić
Izvorni znanstveni članak


WHERE DOES MEDITERRANEAN MUSIC BEGIN? (str. 173-182)

Tullia Magrini
Izlaganje sa skupa


MEDITERRANEAN ASPECTS OF CROATIAN ORAL LITERATURE (str. 197-221)

Maja Bošković-Stulli
Prethodno priopćenje


SOME MEDITERRANEAN COMPONENTS OF THE CROATIAN WRITTEN AND ORAL LITERATURE (str. 223-231)

Josip Bratulić
Izlaganje sa skupa


THE INFLUENCE OF CROATIAN MEDITERRANEAN AREA ON FOLK POETRY IN BELA KRAJINA (str. 233-249)

Marko Treseglav
Izvorni znanstveni članak


CULTURALIZATION OF THE MEDITERRANEAN SPACE (str. 283-286)

Jonas Frykman
Ostalo


Posjeta: 29.514 *