Skoči na glavni sadržaj

Arhivski vjesnik , Vol. 52 No. 1, 2009.

  • Datum izdavanja: 30.11.2009.
  • Objavljen na Hrčku: 23.04.2010.

Sadržaj

Puni tekst

O ethosu arhivista (str. 9-24)

On the ethos of archivists (str. 0-0)

Tomislav Škrbić
Izvorni znanstveni članak


Classification Systems of Imperial and Royal Regency in Zadar from 1814 to 1918 (str. 0-0)

Dubravka Kolić
Izvorni znanstveni članak


Prisoner's Letter of Catherine Zrinska from June 26th 1671 (str. 0-0)

Luka Vukušić
Prethodno priopćenje


The American Archivist, 70, 2(2007) (str. 253-257)

Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja


The American Archivist, 70, 1(2007); 71, 1(2008) (str. 257-272)

Silvija Babić
Ostalo


Archives, 31, 112, 113(2005); 114, 115(2006) (str. 272-291)

Marijan Bosnar
Recenzija, Prikaz slučaja


Archival Science - International Journal on Recorded Information, 7, 1-2(2007) (str. 292-295)

Ivana Levstek
Recenzija, Prikaz slučaja


Archival Science - International Journal on Recorded Information, 7, 3-4(2007); 8, 1(2008) (str. 296-300)

Hrvoje Baričević
Recenzija, Prikaz slučaja


Journal of the Society of Archivists, 27, 1-2(2006); 28, 1-2(2007); 29, 1(2008) (str. 307-315)

Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja


Archivar. Zeitschrift für Archivwesen, 61, 1-4(2008); 62, 1(2009) (str. 315-317)

Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja


Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 52(2007) (str. 317-319)

Danijela Marjanić
Recenzija, Prikaz slučaja


Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 31, 1-2(2008) (str. 319-324)

Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja


Atlanti, 18(2008) (str. 324-328)

Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja


Studia lexicographica, 2(2008) (str. 328-331)

Goran Komerički
Recenzija, Prikaz slučaja


Tkalčić, Godišnjak društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 12(2008) (str. 331-333)

Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja


Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Državnog arhiva u Osijeku. Osijek, 2007. 235 str. (str. 338-341)

Diana Mikšić
Recenzija, Prikaz slučaja


Vodič kroz zbirke - A Guide Through Collections. Beograd : Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007. (str. 342-343)

Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja


In memoriam Dr. sc. MATO KUKULJICA (21. prosinca 1941. - 5. siječnja 2009) (str. 353-356)

Carmen Lhotka
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 45.187 *