Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 14.06.1979.
  • Objavljen na Hrčku: 14.06.2011.

Sadržaj

Puni tekst

DOSADAŠNJE PROUČAVANJE SLOŽENICA U HRVATSKOM I SRPSKOM JEZIKU (str. 17-29)

Eugenija Barić
Izvorni znanstveni članak


PRISTUP SINTAKSI VIŠESTRUKO SLOŽENE REČENICE (str. 31-40)

Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak


"ZVANIK TALIJANSKO-HRVATSKI" (1655, 1703, 1737, 1804) (str. 41-60)

Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak


PRIMJENA TAKSONOMSKIH ALGORITAMA NA NENUMERIČKE VARIJABLE U PROUČAVANJU LINGVISTIČKE MIKROEVOLUCIJE (str. 61-68)

Anita Sujoldžić, Lajosz Szirovicza, Konstantin Momirović, Božidar Finka, Milan Moguš, Petar Šimunović, Pavao Rudan
Izvorni znanstveni članak


O SUSTAVU JEDINICA VREMENSKE MJERE (str. 69-88)

Marija Znika
Izvorni znanstveni članak


ZOOMORFSKI ELEMENTI U NAZIVIMA BILJAKA (str. 89-104)

Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak


AREALNI I GRANIČNI DIJALEKATSKI KONTAKT (str. 105-108)

Vida Barac-Grum, Vesna Zečević
Pregledni rad


NAGLASNI TIPOVI U KAJKAVSKOM NARJEČJU (str. 109-117)

Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak


STANDARDNI JEZIK I DIJALEKT U URBANIM SREDINAMA SR HRVATSKE (str. 119-123)

Antun Šojat
Pregledni rad


O ZAGREBAČKOM KAJKAVSKOM GOVORU (str. 125-134)

Antun Šojat
Izvorni znanstveni članak


PROBLEM DESNOGA I LIJEVOGA U JUGOSLAVENSKOJ TOPONIMIJI (str. 135-212)

Danijel Alerić
Izvorni znanstveni članak


OSNOVE IDIONIMNE TEORIJE I ODNOS IDIONIMA I KOINONIMA (str. 213-218)

Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak


TIPOLOŠKO-STRUKTURALNI OGLED ISTARSKE OJKONIMIJE (str. 219-249)

Petar Šimunović
Izvorni znanstveni članak


Bibliografija radova znanstvenih radnika Zavoda za jezik (str. 253-259)

Uredništvo
Bibliografija


Posjeta: 25.790 *